Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Nowe Brusno

OSP Nowe Brusno

OSP Nowe Brusno post thumbnail image

Rok powstania: 1927
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK

Jednostka liczy 35 strażaków w tym: 25 czynnych, 5 honorowych, 6 wspierających.

Straż wyposażona jest w samochód pożarniczy typu Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, a alarmowanie odbywa się telefonicznie.

W jednostce działa drużyna sportowo-pożarnicza: grupa A – mężczyźni.

Pierwsze zmianki o straży ogniowej to 1927 rok. Inicjatorami powstania straży pożarnej byli: Tomasz Kolasa oraz Wawrzyniec Mazurkiewicz.

05 sierpnia 1964 roku na mocy decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie OSP w Nowym Bruśnie została wpisana do rejestru stowarzyszeń i związków.

Wykaz sprzętu jakim dysponowała jednostka OSP  Nowe Brusno w latach 70 – samochód „Studebacker”, motopompa, syrena ręczna, ubrania bojowe, hełmy, węże strażackie.

W latach 1996-2011 funkcje w zarządzie OSP pełnili – Wiśniewski Marek, Podgórecki Alfred, Mazurkiewicz Henryk, Podgórecki Józef. W 2014 roku jednostce OSP Nowe Brusno został nadany sztandar , jednocześnie  Zarząd Główny Związku OSP RP nadał jednostce złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. W latach  2012-2014  jednostka OSP w Nowym Bruśnie była beneficjentem Środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach projektu „Wiedza, pewność i bezpieczeństwo – atuty strażaka”. W ramach projektu zostało przeszkolonych 10 strażaków – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 5 strażaków – drwal, operator pilarek. Zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystywane w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W latach 2008-2011 został zmodernizowany  budynek remizy.

 

W 2020 roku jednostka wzięła aktywny udział w akcji #GaszynChallenge, która miała na celu zebrać środki na leczenie małego Wojtusia.

Przekazanie sprzętu ze środków Funduszu Sprawiedliwości- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Rok 2018

źródło: OSP w Nowym Bruśnie

Zobacz także:

OSP UŁAZÓWOSP UŁAZÓW

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: GLM Volkswagen, GBA Jelcz/Star OSP w Ułazowie aktualnie zrzesza 32 członków czynnych, 3 wspierających, w tym 3 druhen.  Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada,

OSP Lisie JamyOSP Lisie Jamy

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBM RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze,