Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Ruda Różaniecka

OSP Ruda Różaniecka

OSP Ruda Różaniecka post thumbnail image

Rok powstania: 1931
KSRG: Nie
Pojazdy: GCBA JELCZ, GLM VOLKSWANGEN TRANSPORTER

Jednostka liczy 36 strażaków w tym 33 czynnych 3 wspierających.

Jednostka posiada dwa samochody: GCBA 5/30 (Jelcz), GLM (VW Transporter), strażnica ma jedno stanowisko garażowe, alarmowanie odbywa się ręcznie syreną elektryczną.

Wyposażenie jakim dysponuje jednostka to m. in. zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, aparaty powietrzne FENZY, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1, motopompy PO5, motopompa szlamowa Kyoshin KTH-80X, agregaty prądotwórcze do 2KV, przecinarka do betonu i stali STIHL TS 420, piły spalinowe do drewna STIHL, motopompa pływająca NIAGARA.

Jednostka OSP kilkukrotnie brała udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie województwa podkarpackiego.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni i  MDP – chłopcy.

Osiągnięcia:

-3 miejsce w grupie A na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2007 r.,

-3 miejsce w grupie A na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Oleszycach w 2009 r.,

-2 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2011 r.,

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Oleszycach w 2013 r.,

-8 miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2014 r. w kategorii chłopców

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wielkich Oczach w 2015 r.,

-14 miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2016 r. w kategorii chłopców,

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2017 r.,

Zebranie założycielskie jednostki miało miejsce w dniu 17 maja 1931 r.

Inicjatorami powstania Straży Pożarnej byli: statut podpisali: Błażej Obirek, Alfred Talent, Jan Rejzerewicz, Wojciech Szałański, Andrzej Rozmus.

Początkowo Straż wyposażona była w przenośną sikawkę ręczną, wiadra, bosaki, mosiężne hełmy, a remiza mieściła się w drewnianej szopie. 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku czynem społecznym wybudowano świetlicę wiejską z jednym stanowiskiem garażowym dla OSP.

W 1959 r. OSP otrzymała motopompę M-800. W latach sześćdziesiątych ub. wieku jednostka otrzymała samochód Star 26 GBAM 2/8+8, a w 1976 r. samochód Żuk A-15 GLM 8.

Remiza OSP, a właściwie jedno stanowisko garażowe znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej. Od 2010 r. zarząd jednostki zabiega o rozbudowę zaplecza jednostki.

W maju 2009 r. dzięki staraniom sympatyka naszej OSP Pana Władysława Fariona jednostka pozyskała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie samochód Volkswagen Transporter (rok prod. 1993), który w krótkim czasie, dzięki społecznej pracy druhów został zaadaptowany na samochód pożarniczy. 

W wrześniu 2009 r. OSP przekazała użytkowany od 1976 r. samochód GLM Żuk jednostce OSP Lipie.

W kwietniu 2010 r. druhowie z OSP obniżyli posadzkę w garażu i podjazd pod samochód Jelcz.

W maju 2010 r. z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie został przekazany jednostce samochód Jelcz 010R GCBA 5/30 (rok prod. 1995). 

W czerwcu 2010 r. na wyposażenie jednostki została zakupiona motopompa szlamowa Fogo KTH 80X. Zakup był możliwy dzięki środkom pieniężnym za udział w działaniach, które przekazali druhowie uczestniczący w działaniach powodziowych w kwietniu i maju 2010 r.

Dużą pomoc w zakresie zakupu umundurowania, sprzętu jednostka otrzymuje ze strony Nadleśnictwa Narol. Dzięki środkom przekazanym przez nadleśnictwo jednostka zakupiła: agregat prądotwórczy, drabinę aluminiową wysuwaną, zbiornik brezentowy, pilarkę spalinową, motopompę pływającą.

Także mieszkańcy Rudy Różanieckiej wspierają działania OSP przekazując środki z funduszu sołeckiego na zakup: ubrań specjalnych, obuwia specjalnego, hełmów, ubrań koszarowych, węży pożarniczych, zestawu hydraulicznego (pompa spalinowa, nożyce, rozpieracz) i innego sprzętu pożarniczego.

Zobacz także: