Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Ruda Różaniecka

OSP Ruda Różaniecka

OSP Ruda Różaniecka post thumbnail image

Rok powstania: 1931
KSRG: Nie
Pojazdy: GCBA JELCZ, GLM VOLKSWANGEN TRANSPORTER

Jednostka liczy 36 strażaków w tym 33 czynnych 3 wspierających.

Jednostka posiada dwa samochody: GCBA 5/30 (Jelcz), GLM (VW Transporter).

Wyposażenie jakim dysponuje jednostka to m. in. zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, aparaty powietrzne FENZY, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1, motopompy PO5, motopompa szlamowa Kyoshin KTH-80X, agregaty prądotwórcze do 2KV, przecinarka do betonu i stali STIHL TS 420, piły spalinowe do drewna STIHL, motopompa pływająca NIAGARA.

Jednostka OSP kilkukrotnie brała udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie województwa podkarpackiego.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni i  MDP – chłopcy.

Osiągnięcia:

-3 miejsce w grupie A na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2007 r.,

-3 miejsce w grupie A na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Oleszycach w 2009 r.,

-2 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2011 r.,

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Oleszycach w 2013 r.,

-8 miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2014 r. w kategorii chłopców

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wielkich Oczach w 2015 r.,

-14 miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 2016 r. w kategorii chłopców,

-1 miejsce w grupie MDP chłopców na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie w 2017 r.,

Zebranie założycielskie jednostki miało miejsce w dniu 17 maja 1931 r.

Inicjatorami powstania Straży Pożarnej byli: statut podpisali: Błażej Obirek, Alfred Talent, Jan Rejzerewicz, Wojciech Szałański, Andrzej Rozmus.

Początkowo Straż wyposażona była w przenośną sikawkę ręczną, wiadra, bosaki, mosiężne hełmy, a remiza mieściła się w drewnianej szopie. 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku czynem społecznym wybudowano świetlicę wiejską z jednym stanowiskiem garażowym dla OSP.

W 1959 r. OSP otrzymała motopompę M-800. W latach sześćdziesiątych ub. wieku jednostka otrzymała samochód Star 26 GBAM 2/8+8, a w 1976 r. samochód Żuk A-15 GLM 8.

Remiza OSP, a właściwie jedno stanowisko garażowe znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej.

W maju 2009 r. dzięki staraniom sympatyka naszej OSP Pana Władysława Fariona jednostka pozyskała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie samochód Volkswagen Transporter (rok prod. 1993), który w krótkim czasie, dzięki społecznej pracy druhów został zaadaptowany na samochód pożarniczy.

W wrześniu 2009 r. OSP przekazała użytkowany od 1976 r. samochód GLM Żuk jednostce OSP Lipie. W maju 2010 r. z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie został przekazany jednostce samochód Jelcz 010R GCBA 5/30 (rok prod. 1995).

W czerwcu 2010 r. na wyposażenie jednostki została zakupiona motopompa szlamowa Fogo KTH 80X. Zakup był możliwy dzięki środkom pieniężnym za udział w działaniach, które przekazali druhowie uczestniczący w działaniach powodziowych w kwietniu i maju 2010 r.

Dużą pomoc w zakresie zakupu umundurowania, sprzętu jednostka otrzymuje ze strony Nadleśnictwa Narol. Dzięki środkom przekazanym przez nadleśnictwo jednostka zakupiła: agregat prądotwórczy, drabinę aluminiową wysuwaną, zbiornik brezentowy, pilarkę spalinową, motopompę pływającą.

Także mieszkańcy Rudy Różanieckiej wspierają działania OSP przekazując środki z funduszu sołeckiego na zakup: ubrań specjalnych, obuwia specjalnego, hełmów, ubrań koszarowych, węży pożarniczych, zestawu hydraulicznego (pompa spalinowa, nożyce, rozpieracz) i innego sprzętu pożarniczego.

OSP Ruda Różaniecka

Zobacz także:

OSP BihaleOSP Bihale

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK (1987r) W jednostce jest 34 czynnych strażaków Jednostka posiada na wyposażeniu motopompę PO4 oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Remiza to jedno stanowisko garażowe z zapleczem

OSP ZalesieOSP Zalesie

Rok powstania: 1939 KSRG: Nie Pojazdy: SLRT RENAULT MASTER Jednostka liczy 39 strażaków, w tym 27 czynnych, 2 honorowych i 10 członków MDP chłopców. Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Renault Master z