OSP Narol

OSP Narol post thumbnail image

Rok powstania: 1882
KSRG: Tak
Pojazdy: GBA STAR, GLBM RENAULT MASTER

Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w roku 2004. Na wyposażeniu posiada średni samochód pożarniczy GBA Star 2,5/16 oraz GLBM Renault. W remizie są dwa stanowiska na pojazdy pożarnicze i system selektywnego alarmowania z syreną elektroniczną. 10 lipca 2022 roku została przekazana do użytku nowa strażnica.

fot.: Grzegorz Dominik

Wyposażenie jakim dysponuje jednostka to m. in., zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego  firmy LUKAS, aparaty oddechowe, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R1,motopompa pływająca, motopompa szlamowa, wentylator oddymiający, pilarka do drewna, przecinarka do betonu i stali, agregat prądotwórczy.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni.

Strażacy z OSP Narol uczestniczą we wszystkich działaniach ratowniczych zarówno na terenie swojej gminy jak i na terenie powiatu. Brali udział w likwidacji skutków powodzi na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Najwięcej zanotowanych wyjazdów do akcji ratowniczych to:

– zdarzenia drogowe (kolizje i wypadki komunikacyjne),

– pożary,

– miejscowe zagrożenia,

– inne.

Związek Straży Ogniowej w Narolu, tzw. “Pogotowie ogniowe” powstaje w 1882 roku.

27 grudnia 1886 r. reaktywowano Ochotniczą Straż Ogniową pod przewodnictwem dziedzica dóbr Narol J.W. Księcia Juliana Puzyny. Statut został zatwierdzony 11.12.1887 r. przez CK Namiestnikostwo.

W gronie założycieli Ochotniczej Straży Ogniowej w Narolu byli:

– Zajączkowski Józef (uczestnik powstania Węgierskiego z 1848 r.),

-Musakowski Augustyn (nauczyciel z Narola);

-Teodorowicz Józef (proboszcz parafii greko-katolickiej w Krupcu),

-Kaliński Henryk (zarządca dóbr Narol),

-Cząstkiewicz Franciszek (burmistrz).

OSO (Ochotnicza Straż Ogniowa) w Narolu zrzeszała 25 członków.

Na czele stała Rada Naczelna w osobach:

-książę Józef Puzyna

– zastępca Augustyn Musakowski – kierownik szkoły w Narolu.

– komenda nad sikawką – Leon Nowoświat

– komenda dachowców – Jan Zuchowski;

– komenda dostawy wody – Stanisław Borkowski;

– komenda bezpieczeństwa – Antoni Brogowski;

– podpisywanie protokołów – Sebastian Wolańczyk i Grzegorz Zuchowski (ówczesny sekretarz)

6 marca 1887 r. Rada Naczelna pod przewodnictwem zastępcy Naczelnika Augustyna Musakowskiego w obecności burmistrza Franciszka Cząstkiewicza dokonała przydziału czynnych członków do oddziałów (sekcji).

Tworząca się OSP Narol w 1888 r. otrzymała pieniężną pomoc w wysokości 50 złotych reńskich a w 1896- 80 zł reńskich od Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie na zakup sprzętu pożarowego.

W 1888 roku zakupiono: 25 hełmów, 25 bluz, 25 spodni segeltychowych, 5 gurtów, 1 linewkę,1 trąbkę, 1 siekierę.

Regulaminowy mundur paradny OSP Narol: bluza uszyta z grubego płótna żaglowego “sugultuchu”, wyłogi pąsowe, kołnierz stojący z wypustką, rękawy z wypustką, spodnie (szarawary były szyte z ciemnego siarczkowego sukna z czerwoną wypustką w szwie).

Komendanci mieli dodatkowo czerwone wyłogi i manszety. Sukno na mundury sprowadzano z Towarzystwa Tkackiego z Korczyna i Obłońca, z którego to krawiec Izaak Szneider z Lipska uszył 21 mundurów.

W 1894 r. nastąpiła zmiana w OSP Narol. Książe Julian Puzyna objął funkcję prezesa OSP, Henryk Kaliński (zarządca dóbr narolskich) został obrany naczelnikiem OSP.

W 1899 r. z członków OSP zorganizowano orkiestrę smyczkowo – dętą. Protokół z 29 września 1903 r – “orkiestrę na Krupcu założył w 1899 Leon Fedonowicz, kleryk, syn proboszcza greko-katolickiego z Krupca”. Nazwisko tegoż według źródeł brzmiało – Teodorowicz i być może błędnie je odczytano z rękopisu.

Protokół z 25 września 1904 r. – “członkami honorowymi zostali: książę Julian Puzyna, ks. Jan Niemczyk (proboszcz narolski), Antoni Reil (kierownik szkoły), Emilia Wilkówna (nauczycielka), Henryk Kaliński (pełnomocnik dóbr narolskich), ks. Andrzej Panek”.

Wyposażenie OSP Narol z początków XX wieku do wybuchu I wojny przedstawiało

się następująco:

-1 sikawka dwukołowa,

– jedna sikawka czterokołowa,

-2 beczki na kołach

– 4 drabiny,

– 10 konewek blaszanych,

-wąż wylotowy dł. 40m,

– wąż ssący dł. 8 m.

Wyposażenie straży stanowiła tzw. “gimnastyka” czyli tor przeszkód zręcznościowych.

Działalność OSP została zawieszona podczas działań wojennych. W 1914 r. Narol uległ spaleniu.

1 lutego 1920 r. reaktywowano OSP Narol. Na czele reaktywowanej OSP stanęli: naczelnik – Jan Zuchowski (komendant oddziałowy od 1886 r. a od 1903 r. zastępca naczelnika); Zastępca naczelnika – Andrzej Zuchowski (od 1928 r. poseł dwóch kadencji na Sejm RP) 1925-1931; Prezes – Aleksander Garda (naczelnik poczty) 1925-1932; – ks. Leon Janczewski (narolski proboszcz) 1932-1935; – Konstanty Maciołka (nauczyciel) 1935-1939.
Już 19 marca 1920 roku OSP Narol wzięła udział w gaszeniu pożaru w Lipsku, a 5 września tegoż roku walczyła w Narolu z pożarem 18 stodół wypełnionych zbożem.

W 1925 r. z funduszy gminnych wybudowano “szopę na rekwizyty” – drewnianą remizę. W tejże remizie strażacy, orkiestra strażacka organizowała występy, wieczorki taneczne z których dochody przeznaczano na zakup wyposażenia OSP, o czym świadczą protokoły z posiedzeń OSP w Narolu.

Uposażenie OSP według protokołu z 20.10.1931 to:

– 2 sikawki,

– 2 beczkowozy,

-20 konewek blaszanych,

-6 haków,

-4 drabiny dachowe,

-2 drabiny stojące;

oraz nowy sprzęt:

-24 hełmy szeregowców,

– 6 hełmów oficerskich,

– pasy,

– toporki,

– bluzy.

Okres II wojny światowej przerwał działalność statutową OSP Narol. Wielu lokalnych czynnych członków straży zasiliło szeregi powstającej placówki Związku Walki Zbrojnej i późniejszej kompanii AK Narol.

OSP Narol reaktywowano powojnie 19 stycznia 1945 r. w nowym ładzie społeczno-politycznym Polski. W 1948 r. OSP Narol otrzymała w formie daru z PZUW 45m sukna mundurowego, 21 m płótna na bieliznę i 4 m płótna brezentowego. Z sukna dla członków uszyto mundury. Za szycie zapłacono uzyskanym dochodem z festynu i zbiórki ulicznej.

W 1949 r. na mocy odgórnego zarządzenia władz przeprowadzono weryfikację członków OSP. Na tle politycznym z ówczesnej OSP wykreślono 9 strażaków. Pomimo politycznej odwilży 1956 r., po VIII plenum KC PZPR niewielu z nich wróciło w szeregi OSP, która liczyła 49 strażaków.

W roku 1955 na wyposażeniu straży pojawiła się pierwsza motopompa. Od roku 1972 OSP w Narolu ma nową siedzibę, murowaną remizę.

W latach 80 i 90 poprzedniego stulecia OSP Narol funkcjonowało w niedostatecznym stanie. Wyposażenie w sprzęt było niewystarczające, strażacy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia działań ratowniczych. Od 1 stycznia 2002 r. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w gminie z urzędu powierzono druhowi Edwardowi Babikowi, Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Narolu. 

Ocalały wszystkie protokoły z posiedzeń i walnych zebrań OSP Narol, począwszy od pierwszego założycielskiego z 27 grudnia 1886 r. aż do roku 1935.

Na wystawę pożarnictwa w Lubaczowie była wypożyczona z OSP Narol sikawka ręczna tzw. “Dunajec”- czterokołowa z ok. 1900 r. zakupiona w Lwowskim Biurze Handlowym–Sikawka ta nie została zwrócona do jednostki.

Na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej Narol z jednej strony widnieje srebrny piastowski orzeł –narodowe godło, a z drugiej wizerunek Św. Floriana, patrona strażaków i Narola.

W 2020 roku strażacy doczekali się nowego lekkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego. Jego wartość to ponad 250tyś złotych.

Akt intencyjny z dofinansowaniem do samochodu dla OSP w Narolu

Rok 2022 dla ochotników z Narola jest szczególnym. Oprócz nowej remizy, otrzymają ciężki samochód ratowniczy, który będzie kosztował ponad 1mln złotych.

 Fot.: OSP Narol

www.facebook.com/narol

Zobacz także:

OSP MłodówOSP Młodów

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBA RENAULT Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą