OSP UŁAZÓW

OSP UŁAZÓW post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Nie
Pojazdy: GLM Volkswagen, GBA Jelcz/Star

OSP w Ułazowie aktualnie zrzesza 32 członków czynnych, 3 wspierających, w tym 3 druhen. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada, dwa samochody pożarnicze: lekki GLM Volkswagen i średni JELCZ/STAR GBA/2,5/16. Na wyposażeniu znajduje się motopompa PO-5, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy, pompa typu AR 211, pilarka spalinowa, umundurowanie i wyposażenie osobiste ratowników, odzież ochronną do usuwania gniazd os i szerszeni, radiotelefony przenośne.

Założycielami OSP w Ułazowie byli: Teodor Kłaczko, Paweł Fil, Michał Mulawa, Michał Olchowy.

Poczet sztandarowy w składzie dh Józef Kostyra, dh Bronisław Kopciuch

W 1990 r., na jubileusz 70-lecia powstania Straży został nadany i poświęcony sztandar.

W 1996 r. dzięki staraniom nieżyjącego już naczelnika Michała Tracza zasłużonego działacza OSP w Ułazowie, pełniącego w dalszych latach funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Stary Dzików został zakupiony samochód marki ŻUK.

Wspólne zdjęcie druhów OSP Ułazów i OSP Moszczanica.

W późniejszych latach, został kupiony również drugi samochód strażacki marki Volkswagen dzięki interwencji ś.p. prezesa Henryka Buczkę oraz przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzików Adama Kopciucha. Samochód ten służy druhom do dnia dzisiejszego.

W 2014 r. dzięki poczynaniom naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułazowie dh Jerzego Wenka, Sekretarza Gminnego Straży Pożarnej dh Tadeusza Jabłońskiego, sołtysa wsi Ułazów Franciszka Pokrywki na czele z Wójtem Gminy Stary Dzików Panią Barbarą Małecką został zakupiony samochód średni JELCZ/STAR typ 005 M rodzaj GBA/2,5/16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada, dwa samochody pożarnicze, lekki GLM Volkswagen i średni JELCZ/STAR GBA/2,5/16. Na wyposażeniu znajduje się motopompa PO-5, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy, pompa typu AR 211, pilarka spalinowa, umundurowanie i wyposażenie osobiste ratowników, odzież ochronną do usuwania gniazd os i szerszeni, radiotelefony przenośne.

Strażacy co roku pełnią służbę przy Bożym Grobie, oraz uczestniczą w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie posiadają szereg szkoleń, w tym podstawowe, techniczne, dowódców, łączności UKF, ratownictwa medycznego oraz operatorów sprzętów.

W 2017 r. została rozpoczęta modernizacja strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w Ułazowie. W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej.

Druhowie wraz z kapitanem PSP w Lubaczowie Wojciechem Wusem na otwarciu wyremontowanej strażnicy.

Remiza OSP w Ułazowie została poddana kompleksowej modernizacji m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz ocieplono strop. Cały budynek został poddany gruntownemu remontowi wewnętrznemu. Istotną kwestią w ramach szeroko rozumianego remontu było zagospodarowanie części pomieszczeń usytuowanych w obrębie byłego sklepu pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (garaż dla wozu strażackiego oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla strażaków).

Pod koniec 2020 roku odbyło się oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułazowie.  Zakup samochodu dla OSP Ułazów został współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. 

18 lipca odbyło się oficjalne poświęcenie nowego wozu strazaków-ochotników. W uroczystości wzięli udział: Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości, Mieczysław Golba – Senator RP, Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, Barbara Broź – Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Józef Ozimek – Członek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego, Tomasz Jabłoński – Wójt Gminy Stary Dzików. Samochód został poświęcony przez Księdza Piotra Ciećkiewicza- kapelana strażaków.
inf. Jerzy Wenek, Sebastian Kantor
Foto.: OSP Ułazów, Gmina Stary Dzików

www.facebook.com/ospulazow

Zobacz także:

OSP ŁówczaOSP Łówcza

Rok powstania: 1960 KSRG: Nie Pojazdy: Volkswagen Transporter, ŻUK Jednostka liczy 46 członków. Na wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy marki Volkswagen i Żuk, pompa Niagara, tłumice oraz podstawowy sprzęt