OSP UŁAZÓW

OSP UŁAZÓW post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Nie
Pojazdy: GLM Volkswagen, GBA Jelcz/Star

OSP w Ułazowie aktualnie zrzesza 32 członków czynnych, 3 wspierających, w tym 3 druhen. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada, dwa samochody pożarnicze: lekki GLM Volkswagen i średni JELCZ/STAR GBA/2,5/16. Na wyposażeniu znajduje się motopompa PO-5, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy, pompa typu AR 211, pilarka spalinowa, umundurowanie i wyposażenie osobiste ratowników, odzież ochronną do usuwania gniazd os i szerszeni, radiotelefony przenośne.

Założycielami OSP w Ułazowie byli: Teodor Kłaczko, Paweł Fil, Michał Mulawa, Michał Olchowy.

W 1990 r., na jubileusz 70-lecia powstania Straży został nadany i poświęcony sztandar.

W 1996 r. dzięki staraniom nieżyjącego już naczelnika Michała Tracza zasłużonego działacza OSP w Ułazowie, pełniącego w dalszych latach funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Stary Dzików został zakupiony samochód marki ŻUK.

W późniejszych latach, został kupiony również drugi samochód strażacki marki Volkswagen dzięki interwencji ś.p. prezesa Henryka Buczkę oraz przewodniczącego Rady Gminy Stary Dzików Adama Kopciucha. Samochód ten służy druhom do dnia dzisiejszego.

W 2014 r. dzięki poczynaniom naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułazowie dh Jerzego Wenka, Sekretarza Gminnego Straży Pożarnej dh Tadeusza Jabłońskiego, sołtysa wsi Ułazów Franciszka Pokrywki na czele z Wójtem Gminy Stary Dzików Panią Barbarą Małecką został zakupiony samochód średni JELCZ/STAR typ 005 M rodzaj GBA/2,5/16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada, dwa samochody pożarnicze, lekki GLM Volkswagen i średni JELCZ/STAR GBA/2,5/16. Na wyposażeniu znajduje się motopompa PO-5, pompa szlamowa Honda, agregat prądotwórczy, pompa typu AR 211,pilarka spalinowa, umundurowanie i wyposażenie osobiste ratowników, odzież ochronną do usuwania gniazd os i szerszeni, radiotelefony przenośne. Nasza jednostka co roku pełni służbę przy Bożym Grobie, oraz uczestniczy w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie posiadają szereg szkoleń, w tym podstawowe, techniczne, dowódców, łączności UKF, ratownictwa medycznego oraz operatorów sprzętów.

W 2017 r. została rozpoczęta modernizacja strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w Ułazowie. W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej.

Remiza OSP w Ułazowie została poddana kompleksowej modernizacji m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz ocieplono strop. Cały budynek został poddany gruntownemu remontowi wewnętrznemu. Istotną kwestią w ramach szeroko rozumianego remontu było zagospodarowanie części pomieszczeń usytuowanych w obrębie byłego sklepu pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (garaż dla wozu strażackiego oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla strażaków).

 (inf. Jerzy Wenek, Sebastian Kantor)

Zobacz także:

OSP Krowica HołodowskaOSP Krowica Hołodowska

Rok powstania: 1920 KSRG: Tak (1996r) Pojazdy: GBA MAN, GLBA Renault Jednostka liczy 34 członków czynnych oraz 8 honorowych i jest wpisania w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 20.06.1996r. Sprzęt jakim jednostka dysponuje to między innymi pompy pływające Niagara, pompa szlamowa, motopompa PO 5, motopompa dużej wydajności TOHATSU, zestaw ratownictwa

OSP FolwarkiOSP Folwarki

Rok powstania: 1910 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT BOXER 335 L2H2. Strażnica to jedno stanowisko garażowe na lekki samochód ratowniczy, alarmowanie odbywa się poprzez syrenę elektryczną uruchamianą bezpośrednio,

OSP Stare SiołoOSP Stare Sioło

Rok powstania: Data powstania jednostki nie jest znana. Jednostka została reaktywowana w 1966 r. KSRG: Nie Pojazdy: GBM STAR 244 Jednostka liczy 44 strażaków, w tym 26 czynnych, 5 honorowych, 3 wspierających i 10 członków MDP. Strażnica to murowana jednostanowiskowy garaż, ogrzewanie centralne, akustyczny system alarmowania za pomocą syreny elektrycznej stacjonarnej