Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Żmijowiska

OSP Żmijowiska

OSP Żmijowiska post thumbnail image

Rok powstania: 1926
KSRG: Nie
Pojazdy:  ŻUK

W jednostce jest 35 członków czynnych.

Na wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy marki ŻUK. Jednostka posiada również pilarkę spalinową SHTIL, motopompę M 8/8, tłumice, torbę ratowniczą PSP R1 wraz deską oraz zestawem szyn typu Kramera, węże tłoczne W-75, W-52, W-110, syrenę elektryczna oraz inny podstawowy sprzęt ratowniczy.

Remiza to garaż murowany, ogrzewany gazowo za pomocą piecyków, alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej.

Z oficjalnych danych jakie zachowały się w Jaworowie na Ukrainie wynika, że OSP Żmijowiska powstała w roku 1926, a dokładniej 6 września 1926 roku. Na dokumencie jaki posiada jednostka widnieją nazwiska osób, które ją założyły: Michał Grabas , Wasyl Noga, Michał Szewczyk, Iwaniu Szewczyk i Mikołaj Kaczmar.

Oprócz tego znajduje się również krótka notatka, która mówi, że decyzją lwowskiego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego został zatwierdzony statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmijowiskach dnia 7 października 1926 roku. Siedzibą był lokal nr 87, który mieścił się w budynku Kancelarii Gromadzkiej w Żmijowiskach.

W skład Zarządu wchodzili następujący druhowie:

Prezes – Mieczysław Iwanciów,

Zastępca prezesa – Michał Śledź,

Naczelnik – Mikołaj  Krasnopolski,

Sekretarz – Mikołaj Chomyszyn,

Skarbnik – Piotr Szewczyk.

Zarząd ten przetrwał do 1945 roku.

Od zakończenia drugiej wojny światowej, aż do roku 1947, na czele zarządu stał druh Stanisław Bawłowicz. Po nim obowiązki prezesa przejęli Stanisław Ludwa, Piotr Świątyński, Stanisław Mazepa. Natomiast okres od 1995 roku do 2015 to czas prezesury druha Zbigniewa Lechocińskiego.

Pierwszym powojennym naczelnikiem był druh Stanisław Lesiak, który pełnił swoją funkcję aż do roku 1986. Po nim obowiązki te pełnili: druh Zdzisław Łacina, druh Stanisław Świątyński.

Strażacy czynnie biorą udział we wszelkich wydarzeniach religijnych oraz kulturalnych.

źródło: OSP Żmijowiska

Adres:

Żmijowiska 44

37-627 Wielkie Oczy  

NIP – 7931555933

REGON – 180115657

KRS – 0000052487

Zobacz także:

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz

OSP Lisie JamyOSP Lisie Jamy

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBM RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze,