OSP Żmijowiska

OSP Żmijowiska post thumbnail image

Rok powstania: 1926
KSRG: Nie
Pojazdy:  ŻUK

W jednostce jest 35 członków czynnych.

Na wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy marki ŻUK. Jednostka posiada również pilarkę spalinową SHTIL, motopompę M 8/8, tłumice, torbę ratowniczą PSP R1 wraz deską oraz zestawem szyn typu Kramera, węże tłoczne W-75, W-52, W-110, syrenę elektryczna oraz inny podstawowy sprzęt ratowniczy.

Remiza to garaż murowany, ogrzewany gazowo za pomocą piecyków, alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej.

Z oficjalnych danych jakie zachowały się w Jaworowie na Ukrainie wynika, że OSP Żmijowiska powstała w roku 1926, a dokładniej 6 września 1926 roku. Na dokumencie jaki posiada jednostka widnieją nazwiska osób, które ją założyły: Michał Grabas , Wasyl Noga, Michał Szewczyk, Iwaniu Szewczyk i Mikołaj Kaczmar.

Oprócz tego znajduje się również krótka notatka, która mówi, że decyzją lwowskiego Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego został zatwierdzony statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmijowiskach dnia 7 października 1926 roku. Siedzibą był lokal nr 87, który mieścił się w budynku Kancelarii Gromadzkiej w Żmijowiskach.

W skład Zarządu wchodzili następujący druhowie:

Prezes – Mieczysław Iwanciów,

Zastępca prezesa – Michał Śledź,

Naczelnik – Mikołaj  Krasnopolski,

Sekretarz – MikołajChomyszyn,

Skarbnik – Piotr Szewczyk.

Zarząd ten przetrwał do 1945 roku.

Od zakończenia drugiej wojny światowej, aż do roku 1947, na czele zarządu stał druh Stanisław Bawłowicz. Po nim obowiązki prezesa przejęli Stanisław Ludwa, Piotr Świątyński, Stanisław Mazepa. Natomiast okres od 1995 roku do 2015 to czas prezesury druha Zbigniewa Lechocińskiego.

Pierwszym powojennym naczelnikiem był druh Stanisław Lesiak, który pełnił swoją funkcję aż do roku 1986. Po nim obowiązki te pełnili: druh Zdzisław Łacina, druh Stanisław Świątyński.

Zobacz także:

OSP MoszczanicaOSP Moszczanica

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy: Star 66, GBA Star 266 Jednostka liczy 30 członków, 26 zwyczajnych, 4 honorowych. Jednostka Operacyjno-Techniczna kategorii IV, 16 strażaków przeszkolonych, mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Straż jest wyposażona w dwa samochody gaśnicze: Star 66 i Star 266 ; motopompę gaśniczą M8/8

OSP LipskoOSP Lipsko

Rok powstania: 1902 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR 266 Jednostka liczy 32 czynnych członków oraz 6 honorowych. OSP dysponuje samochodem gaśniczym marki Star 266, motopompą PO8, pompą pływającą Niagara, pompą szlamową, motopompą PO5 oraz podstawowym sprzętem ratowniczym. Straż Pożarna w Lipsku powstała w 1902 roku dzięki staraniom i działaniom Pawła

OSP Nowa GroblaOSP Nowa Grobla

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 24 strażaków w tym 22 czynnych i 2 honorowych . Jednostka posiada samochód pożarniczy marki Żuk A-07B, rok produkcji 1992. Strażnica posiada jeden boks garażowy oraz pomieszczenie biurowe. Na wyposażeniu straży są między innymi: motopompa PO 5, radiostacje przenośne Motorola. Jednostka