Lubaczów998 Aktualności XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP za nami

XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP za nami

XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP za nami post thumbnail image

1 października 2022 roku w Otrębusach w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze z udziałem delegatów, strażackich delegacji zagranicznych, zaproszonych gości oraz delegacji strażaków z całego kraju odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zjazd uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050. Wybrane zostały władze Związku. Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP został wybrany druh Waldemar Pawlak.

Pełny skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Nasz powiat w strukturach Zarządu Głównego ZOSP RP będzie reprezentował dh Leszek Król, który został wybrany do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Delegaci na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP z Podkarpackiego

Podczas swego wystąpienia Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak podziękował ustępującym władzom za minioną kadencję, współpracę i zaangażowanie wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych szczególnie w ostatnich czasach pandemii i trwającej na wschodzie wojny.

XV Zjazd Krajowy ZOSP RP jednogłośnie uchwalił strategię Związku OSP RP Florian 2050. Strategia Związku prezentuje misję, wizję, obszary strategiczne z celami i kierunkami strategicznymi, sposób jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz harmonogram realizacji. Misją Związku w myśl strategii jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Ochotniczy ruch strażacki to fundament społeczeństwa obywatelskiego.

OSP stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego będąc „posterunkami służby publicznej” opierającymi się na trzech filarach:

  • ratownictwie i pomocy humanitarnej,
  • działalności kulturalno-społecznej
  • oraz pracy ideowo-wychowawczej i naukowej.

Jednocześnie uznaje się Związek OSP RP jako kluczowe ogniwo powszechnego systemu ratownictwa i ochrony ludności w kraju, a zarazem integralną część lokalnych systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania i wdrażania programów prewencyjnych i edukacyjnych.

W strategii Związku uznano, że Związek OSP RP realizuje swoją działalność w ramach pięciu podstawowych obszarów.

  • Obszar pierwszy. Działalność ratownicza i humanitarna jest kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Związku w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działalności ratowniczej, rozwoju jednostek operacyjno-technicznych, rozwoju ratownictwa przedmedycznego, ochrony ludności i środowiska oraz działalności humanitarnej.
  • Obszar drugi. Prewencja społeczna ujmuje działania prewencyjne popularyzujące ochronę przeciwpożarową.
  • Obszar trzeci. Działalność sportowa, kulturalno-społeczna, dokumentacyjna i naukowa.
  • Obszar czwarty. Młodzi w ochotniczym ruchu strażackim to zaakcentowanie celu stojącego przed całą organizacją – pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Obszar piąty. Rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP ujmuje relacje wewnętrzne poszczególnych instancji Związku, jego rozwój organizacyjny i gospodarczy.

Ten ważny dokument powstawał w ramach szerokich prac studialnych prowadzonych w latach 2017 – 2022. Pracami kierował Zespół ds. strategii w składzie: dr Marian Zalewski przewodniczący, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, mgr inż. Krzysztof Szelągowski, mgr Edward Szlichta – członkowie.

STRATEGIA FLORIAN 2050

GALERIA ZDJĘĆ

źródło: ZOSP RP/ własne

Zobacz także: