OSP Lipie

OSP Lipie post thumbnail image

Rok powstania: 1928
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK

Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków.

OSP posiada samochód marki Zuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica posiada jedno stanowisko oraz syrenę ręczną. 

W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza grupa A-mężczyźni oraz MDP chłopięco-dziewczęca.

Pierwsze zmianki o straży ogniowej pochodzą z lipca 1928 roku. Wcześniej jakiś sprzęt pożarniczy był na obszarze folwarku w Lipiu.

Fotografia z 1939 roku. Od lewej Eugeniusz Kołodziej (Sekretarz), Adolf Gmiterek (Naczelnik), stoi NN, Karol Kołodziej (obsługa sikawki).

Inicjatorami powstania straży pożarnej byli: Andrzej Obirek, Stanisław Borek, Władysław Obirek.

Początkowo straż wyposażona była w sikawkę ręczną (pompkę)-obecnie eksponat znajduje się w Izbie Pamięci w Lipsku, sikawkę ręczną na wozie.

Członkowie miejscowej OSP w 1941-42 weszli w skład Bohaterów Chłopskich- pluton w Lispku, d-ca Kołodziej Franciszek ps. „Perz”, a później jego brat Eugeniusz ps. „Pszczoła”.

Dowódcami drużyn trzecich byli: kpr Przednowek Stanisław, kpr Steczkiewicz Jan, patrol sanitarny- Karol Kołodziej ps „Śnop”.

Ważne osiągniecia:

-Odtworzenie Kroniki OSP Lipie 13.03.1999r- Kołodziej Wiesław s. Karola,

-Budowa nowej remizy- uroczystość otwarcia 25.11.2000r,

-Nadanie sztandaru- 23.04.2016r,

-Powołanie MDP- 16.01.2015r.

Najstarszym wiekiem, strażakiem i stażem jest: Borek Józef (bratanek współzałożyciela OSP- Stanisława (pierwszego prezesa) ur. 11.03.1929- Wieloletni Sekretarz OSP.

źródło: OSP Lipie

Zobacz także:

OSP ZałużeOSP Załuże

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków, w tym 15 czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających. Strażnica to jeden boks garażowy, a wyposażeniem jakim dysponuje jednostka