OSP Bihale

OSP Bihale post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK (1987r)

W jednostce jest 34 czynnych strażaków

Jednostka posiada na wyposażeniu motopompę PO4 oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Remiza to jedno stanowisko garażowe z zapleczem sanitarnym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bihalach powstała w latach 20-tych XX wieku w celu niesienia pomocy w wypadkach losowych i ochrony mienia. Jednostka ta dysponuje własną strażnicą, samochodem strażackim marki „ŻUK” oraz niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji gaśniczych. Strażacy z jednostki OSP Bihale biorą czynny udział w dożynkach oraz uroczystościach gminnych i kościelnych. Każdego roku uczestniczą także w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.

W 2015 roku strażacy z OSP Bihale zdobyli 1. miejsce na Gminnych Zawodach Sportowo-pożarniczych, wyprzedzając swoich kolegów z Łukawca i Wielkich Oczu.

Zobacz także:

OSP LipskoOSP Lipsko

Rok powstania: 1902 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR 266 Jednostka liczy 32 czynnych członków oraz 6 honorowych. OSP dysponuje samochodem gaśniczym marki Star 266, motopompą PO8, pompą pływającą Niagara, pompą