OSP Chotylub

OSP Chotylub post thumbnail image

Rok powstania: 1923
KSRG: Nie
Pojazdy: GAZ

Jednostka liczy 54 strażaków w tym 12 czynnych i 3 honorowych.

Jednostka posiada samochód lekki marki ,,GAZ”. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, typ alarmowania ,,Syrena”. Jednostka posiada na wyposażeniu m.in. aparaty oddechowe, motopompę M800, pompę szlamową Honda, drabinę przystawno-nasadkową, radiotelefon cyfrowy DP 1400.

W jednostce działa drużyna sportowo- pożarnicza, która na zawodach sportowo- pożarniczych w 1982rokuzajęła 2.miejsce. Z kolei sekcja drużyny młodzieżowej chłopców, w rejonowych zawodach sportowo pożarniczych 17.09 1989 roku zajęła 2. miejsce.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chotylubiu powstała 20.06.1923 roku. Komendantem został Andrzej Łakomy, który ukończył kurs komendanta OSP we Lwowie. Straż liczyła wówczas 8 członków, a sprzęt strażacki składał się z 10 wiader, 6 bosaków, tłumicy oraz trąbki. Andrzej Łakomy funkcję komendanta pełnił do 1933 roku. Po nim stanowisko objął Mikołaj Szelęgowicz.

We wrześniu w 1933 roku OSP została wyposażona w sikawkę ręczą, a trzy lata później umundurowana z funduszu gromadzkiego.

Rok 1939 był ciężki, ponieważ część strażaków została zmobilizowana do służby wojskowej. Podczas okupacji straż jako organizacja przerwała swoją działalność. W 1942 roku w maju spłonęło pół wioski 60 gospodarstw- od cerkwi aż do majątku Zarzyckiego. Niektórych pożarów nie można było ugasić, ponieważ niektórzy mieszkańcy mieli schowane w budynkach granaty ręczne i amunicję.

Ponownie Ochotnicza Straż Pożarna w Chotylubiu zawiązała swoją działalność w 1947 roku. Nowymi członkami OSP byli ludzie powracający z tułaczki wojennej. W 1955 roku rozpoczęto budowę nowej remizy. Lata 1961-1962 był to okres szkoleń strażaków na dowódców sekcji i mechaników. Na dowódcę sekcji został przeszkolony Józef Piwucki, a na mechanika Jan Maciejko. Straż brała czyny udział w  budowie szkoły czynem społecznym. OSP Chotylub w roku 1970 uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych,  które zostały zorganizowane w Cieszanowie przez Rejonową Komisję Straży Pożarnej w Lubaczowie. OSP Chotylub zajęła
1 miejsce, a w nagrodę strażacy otrzymali ręczne zegarki. W tym samym roku wybuchł pożar w PGR Chotylub. W gaszeniu stodoły brali także udział ochotnicy z tutejszej OSP. Strażacy za ten czyn otrzymali z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie 10 nowych mundurów wyjściowych. Strażacy pomagali także przy budowie Domu Nauczyciela, a za działalność na rzecz OSP oraz wsi zostali wyróżnieni medalami: srebrnym Józef Piwucki, a medalem za wysługę lat Jan Maciejko, Józef Pietruch, Józef Marciniszyn i Michał Maciejko.  W roku 1977 straż otrzymała nową motopompę typu M-800, a 24.03.1987 od Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie samochód pożarniczy Star-25. W następnym roku jednostka otrzymała jeszcze samochód pożarniczy marki ,,Żuk”.

W roku 2008 straż została wyposażona w samochód Lekki marki ,,GAZ’’. W 2010 jednostka została doposażona w pompę  szlamową marki ,,Honda” oraz dwa aparaty oddechowe.

Zobacz także:

OSP NarolOSP Narol

Rok powstania: 1882 KSRG: Tak Pojazdy: GBA STAR, GLBM RENAULT MASTER Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w roku 2004. Na wyposażeniu posiada średni samochód pożarniczy GBA