OSP Skolin

OSP Skolin post thumbnail image

Rok powstania: 1925
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK

Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skolinie została założona w 1925 roku przez jej dwóch mieszkańców, ówczesnego sołtysa wsi Bazylego Romankę oraz Jana Kuchtę, który został powołany pierwszym naczelnikiem OSP. Do jednostki wstąpiło wielu młodych ochotników-strażaków. Na miejsce remizy wybrano plac po prawej stronie drogi, naprzeciw krzyża, przy wjeździe do Skolina. Rozpoczęto budowę obiektu, który miał być wizytówką wsi. W oszalowanym budynku znajdował się sprzęt pożarniczy. Jednostka straży została wyposażona w taki sprzęt jak: hełmy, węże i sikawkę ręczną na dwóch kołach doczepianą do wozu. Na przestrzeni czasu wiele się zmieniło, początkowo do podawania wody służyła motopompa M-200, a w latach osiemdziesiątych strażacy otrzymali motopompę M-400 i M-800.

W czasie wojny, podczas pobytu wojsk niemieckich, w remizie pełniono całodobowe dyżury wozaków (wszyscy gospodarze, którzy posiadali konie mieli taki obowiązek). Działalność Straży Pożarnej została mocno ograniczona, wielu strażaków zostało powołanych na wojnę.
Po wyzwoleniu, straż w Skolinie ożywiła swoją działalność. W 1947 roku na naczelnika tej jednostki został wybrany Józef Szajer, który pełnił ową funkcje do 1967 roku. Jego następcą został wybrany Kazimierz Pokraka, który pełnił obowiązki do 1970 roku. Po tym okresie, w 1971 r. naczelnikiem OSP w Skolinie został wybrany Jarosław Kaczmar, który pełnił tę funkcje najdłużej, do 2010 roku. W 1968 roku, Stefan Hawrylak s. Jana został wybrany na Prezesa OSP i pełnił tę funkcję do 2005 roku. W latach 2006 – 2010, funkcję Prezesa pełnił Marek Hawrylak. Naczelnikiem w latach 2011-2015 został wybrany Marian Baran. W tym samym czasie funkcję prezesa pełnił Andrzej Gnot.
Od roku 1953 o wyszkolenie strażaków dbał Bronisław Wacnik, niegdyś podoficer wojska, który zaznajamiał strażaków z musztrą. W latach osiemdziesiątych, strażacy poszerzali swoje umiejętności z zakresu musztry, obsługi motopompy oraz gaszenia pożarów zdobywali na szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Lubaczowie, Przeworsku czy Rzeszowie. W roku 1972 zbudowano dwa zbiorniki wodne, przeciwpożarowe. W roku 1983 przy wielkiej pomocy Wójta Gminy Wielki Oczy oraz Naczelnika Gminnego Straży Pożarnej Jana Błaszkiewicza, czynem społecznym został wybudowany Dom Strażaka w Skolinie. Strażacy mieli również swój udział przy budowie dróg, wodociągu czy gazyfikacji wsi.

Strażacy z chęcią biorą udział w uroczystościach religijnych. W czasie obchodów Wielkiego Tygodnia trwają na czuwaniu w kościele parafialnym. Każdego roku w mundurach galowych uczestniczą w procesjach rezurekcyjnych, odpustach, czy dożynkach.
Po zakończeniu budowy strażnicy odbyło się uroczyste otwarcie wraz z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi, na których OSP Skolin zdobyło pierwsze miejsce i nagrodę od wojewody przemyskiego w postaci proporczyka. W 2015 – 2016 remiza została powiększona i unowocześniona.

źródło: OSP Skolin

www.facebook.com/ospskolin

Zobacz także:

OSP UŁAZÓWOSP UŁAZÓW

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: GLM Volkswagen, GBA Jelcz/Star OSP w Ułazowie aktualnie zrzesza 32 członków czynnych, 3 wspierających, w tym 3 druhen.  Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada,