OSP Majdan Lipowiecki

OSP Majdan Lipowiecki post thumbnail image

Rok powstania: 1957
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK

W jednostce jest 18 czynnych członków, 2 honorowych.

Strażnica OSP Majdan Lipowiecki to garaż z jednym stanowiskiem. Jednostka dysponuje samochodem marki Żuk (przekazany od OSP w Kobylnicy Ruskiej w 2017 roku) i podstawowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, m.in.: motopompy, ubrania koszarowe, hełmy i podręcznym sprzęt strażacki.

Jednostka bierze czynny udział w zawodach sportowo – pożarniczych nierzadko zdobywając czołowe miejsca.

OSP współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, bierze udział w działaniach kulturowych i kościelnych m.in. dożynkach.

Fot: Gmina Wielkie Oczy

Zobacz także:

OSP Krowica LasowaOSP Krowica Lasowa

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: GLBARt FORD TRANSIT Jednostka liczy 30 członków. Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz zabytkową sikawkę konną. Posiada podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, a alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej, sterowanej ręcznie. Według dokumentów znajdujących się w archiwum we Lwowie,

OSP MłodówOSP Młodów

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBA RENAULT Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą remizę strażacką która znajdowała się przy obecnej ulicy św. Floriana. W okresie międzywojennym za wypracowane przez jednostkę fundusze zakupiono węże

OSP Nowy DzikówOSP Nowy Dzików

Rok powstania: 1927 KSRG: Nie Pojazdy: GLM Nysa Jednostka liczy 15 członków w tym 12 zwyczajnych i 3 honorowych. Jednostka posiada murowaną remizę z połowy lat 60-tych z  sąsiadującą świetlicą wiejską i wyposażona jest w lekki samochód GLM-Nysa, motopompę PO5E, zestaw węży oraz podstawowe sprzęt ratowniczy. OSP w Nowym Dzikowie