Dzień: 2022-02-02

OSP Wielkie OczyOSP Wielkie Oczy

Rok powstania: 1897 KSRG: Tak (2004) Pojazdy: GBA VOLVO, SLRt PEUGEOT Jednostka liczy 15 druhen i 53 druhów. Prekursorem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach był Kazimierz Halacz, który do Wielkich Oczu przeniósł się z miasta powiatowego Jaworowa, gdzie ukończył kurs ochrony przeciwpożarowej, a następnie został jego instruktorem. Przy poparciu władz gminy i udziale

OSP SkolinOSP Skolin

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Skolinie została założona w 1925 roku przez jej dwóch mieszkańców, ówczesnego sołtysa wsi Bazylego Romankę oraz Jana Kuchtę, który został powołany pierwszym naczelnikiem OSP. Do

OSP Majdan LipowieckiOSP Majdan Lipowiecki

Rok powstania: 1957 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK W jednostce jest 18 czynnych członków, 2 honorowych. Strażnica OSP Majdan Lipowiecki to garaż z jednym stanowiskiem. Jednostka dysponuje samochodem marki Żuk (przekazany od OSP w Kobylnicy Ruskiej w 2017 roku) i podstawowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, m.in.: motopompy, ubrania koszarowe, hełmy i podręcznym sprzęt

OSP Kobylnica WołoskaOSP Kobylnica Wołoska

Rok powstania: 1926 KSRG: Nie Pojazdy: SLRT RENAULT MASTER OSP liczy 36 członków, w tym 10 honorowych. Początki OSP w Kobylnicy Wołoskiej sięgają 1926 roku. 17 grudnia tegoż roku zostało skierowane oficjalne pismo do Starostwa w Jaworowie, z informacją o zamiarze założenia OSP w Kobylnicy Wołoskiej i prośbą o zatwierdzenie statutu. Statut

OSP Kobylnica RuskaOSP Kobylnica Ruska

Rok powstania: 1926 KSRG: Nie Pojazdy: SLRT RENAULT MASTER Jednostka liczy 25 członków. Początki OSP w Kobylnicy Ruskiej notuje się na 1926 r., kiedy podpisano Statut w Jaworowie. Statut ten podpisali: Wasyl Tatarzyn, Sofron Łeseczko, Piotr Łuc, Sofron Chanik, Piotr Rogalski. W 1935 r. w skład zarządu wchodzili: Teodor  Buszko– prezes, Piotr