Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Wielkie Oczy

OSP Wielkie Oczy

OSP Wielkie Oczy post thumbnail image

Rok powstania: 1897
KSRG: Tak (2004)
Pojazdy: GBA VOLVO, SLRt PEUGEOT

Jednostka liczy 15 druhen i 53 druhów.

Prekursorem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach był Kazimierz Halacz, który do Wielkich Oczu przeniósł się z miasta powiatowego Jaworowa, gdzie ukończył kurs ochrony przeciwpożarowej, a następnie został jego instruktorem.

Przy poparciu władz gminy i udziale ówczesnego wójta pana Laczki oraz radnego i działacza społecznego Pana Michała Sroczyńskiego w 1897 roku powołano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach.

Pierwszym prezesem został wybrany dh Blech zaś komendantem  dh Piotr Bronhard, kasjerem i trębaczem dh Halach Kazimierz. Jednostka dysponowała  w tym czasie jedną sikawką ręczną i jednym beczkowozem.  

Rozwój jednostki zakłóciła I wojna światowa.  Po jej zakończeniu  w 1917 roku z inicjatywy Franciszka Wilczyńskiego ponownie zostaje ożywiona jednostka OSP w Wielkich Oczach, a jej prezesem zostaje wspomniany Wilczyński.   Na komendanta wybrany zostaje Władysław Gajdasz, a  trębaczem  zostaje Antoni Sawiński. OSP Wielkie Oczy liczyła wówczas 24 członków.  15 maja 1935 roku OSP w Wielkich Oczach podaje do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie pierwszy skład zarządu, co oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przyjęcie jego statutu. Pieczęć OSP to dwa toporki i hełm w otoku napis ochotnicza straż pożarna w Wielkich Oczach powiat Jaworów. Lokal stowarzyszenia mieścił się pod numerem 50 w budynku Franciszka Wilczyńskiego.

Kolejną przeszkodą dla rozwoju jednostki stała się agresja Niemiec Hitlerowskich i atak Związku Sowieckiego na Polskę. Ochotnicza Straż Pożarna, poniżana często przez okupanta – za deklarowanie swojej polskości działała nadal i w miarę swoich możliwości broniła ludność wielkoocką i ich dobytek.

Po zakończeniu działań wojennych jednostce staży pożarnej przewodzili druhowie: Michał Domański i Antoni Głąb. W 1947 roku dh Józef Pankiewicz i Dh Jan Błaszkiewicz ukończyli kurs instruktorów OSP w Rzeszowie  i zaczęli zrzeszać nowych ochotników do naszej jednostki, do której zgłosiło się 29 osób. Następnym prezesem został Sawiński Michał a komendantem Pankiewicz Józef. Straż w tym czasie dysponowała dwoma sikawkami i podręcznym sprzętem.  W  roku 1958 prezesem OSP został  Pankiewicz Józef naczelnikiem Głąb Antoni. Straż w tym czasie dysponuje motopompą M-200 i posiada około 200 metrów węża i innym podręcznym sprzętem.

Na przełomie lat 1954/55 przystąpiono do budowy strażnicy OSP w Wielkich Oczach. Duży wkład prac społecznych oraz przy pomocy władz gminy i Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie a szczególnie Komendanta Powiatowego Dh Franciszka Maliniaka w 1965 roku dokończono budowę strażnicy OSP jak również dwóch basenów przeciw pożarowych. Strażnicę wyposażono również w elektryczną syrenę alarmową.

W roku 1974 prezesem OSP w Wielkich Oczach był Dh Józef Oczenasz naczelnikiem Błaszkiewicz Jan z-ca Lesiak Andrzej. W 1977 roku jednostka otrzymała nowy samochód bojowy marki Żuk, motopompy oraz inny sprzęt gaśniczy. Na przestrzeni lat strażacy OSP w Wielkich Oczach startowali w wielu zawodach sportowo-pożarniczych i zajmowali czołowe miejsca poparte nagrodami i dyplomami między innymi: Dh Jan Błaszkiewicz za wkład swojej pracy i Dh Józef Litwiński za długoletnią pracę na stanowisku kierowcy samochodu bojowego i wiele innych.

W 1989 roku po wieloletniej służbie Druha Jana Błaszkiewicza na stanowisku Komendanta Gminnego zastąpił  Dh Henryk Janeczko, który w 1996 roku został wybrany prezesem naszej jednostki.

W roku 1997 społeczeństwo wielkoockie ufundowało sztandar naszej jednostce, który został poświęcony w  Kościele parafialnym przez kapelana o. Mieczysława Pośpiech oraz proboszcza Ks. Józefa Kluza. W 2001 roku Sztandar OSP Wielkie Oczy otrzymał najwyższe odznaczenie w straży „Złoty znak Związku”.

Dzięki staraniom Prezesa Henryka Janeczko oraz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wielkich Oczach został zakupiony dla naszej jednostki ciężki samochód bojowy Jelcz. Dzięki temu zakupowi jednostka OSP w Wielkich Oczach 24 grudnia 2004 roku wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Korzystając z dofinansowań z KRSG w jednostce uzupełniano sprzęt przeciwpożarowy.

W 2006 roku prezesem jednostki został wybrany Dh Wiesław Lesiak. Dokończono rozbudowę świetlicy strażackiej, dokonano drobnych remontów wewnątrz budynku, oraz dzięki staraniom Dh Zbigniewa Pałczyńskiego z funduszy unijnych w 2007 roku wykonano kapitalny remont elewacji remizy oraz wyłożono kostkę brukową na placu manewrowym.

W 2011 roku prezesem jednostki OSP został wybrany Dh Jerzy Senyk, który rok później został też Komendantem Gminnym OSP. 

Z inicjatywy Dh Zdzisława Wójcika w styczniu 2012 roku przy OSP w Wielkich Oczach założono Koło Krwiodawstwa „ Kropla życia”, którego prezesem został Dh Dariusz Kikta. Koło liczy 20 członków.

W 2012 roku Zarząd jednostki złożył wniosek o dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Otrzymane fundusze z Zarządu Głównego ZOSP RP i Funduszu Ochrony Środowiska oraz finansowe wsparcie Wójta Gminy Dh Tomasza Lorenca i zaangażowanie Dh Mariusza Janeczko pomogło w realizacji zakupu samochodu.

Obecnie lekki samochód jest w pełni wyposażony do ratownictwa drogowego. W ostatnich latach również przeprowadzono kapitalny remont drugiego garażu. Jednostka zakupiła agregat prądotwórczy 11 kw, aparaty oddechowe, zestaw hydrauliczny, szybkie natarcie, oraz nową motopompę TUCHATSU. 5 października 2019 r.  strażacy z OSP Wielkie Oczy otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C FL.  Pojazd trafił do OSP dzięki ponad 80% dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i wsparciu ze strony Wójta Gminy Wielkie Oczy Alberta Hawrylaka.

(Historia OSP Wielkie Oczy napisana została z okazji uroczystości 120-lecia jednostki przez prezesa dh Jerzego Senyka.)

Zobacz także:

OSP FolwarkiOSP Folwarki

Rok powstania: 1910 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT

OSP ŁówczaOSP Łówcza

Rok powstania: 1960 KSRG: Nie Pojazdy: Volkswagen Transporter, ŻUK Jednostka liczy 46 członków. Na wyposażeniu OSP znajduje się samochód pożarniczy marki Volkswagen i Żuk, pompa Niagara, tłumice oraz podstawowy sprzęt