Lubaczów998 Aktualności Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych

Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych

Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych post thumbnail image

W związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP w dniu 3 lutego 2022 roku zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Przedmiotowy materiał został zamieszczony na stronie KG PSP w zakładce Baza wiedzy https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-dokumenty-osp

Zasady regulują:

  • szkolenia strażaków OSP
  • ścieżka szkolenia strażaka OSP
  • doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP
  • podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami
  • kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP
  • organizacja i realizacja szkoleń strażaków OSP
  • przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP
  • zasady dokumentowania szkoleń
  • postanowienia końcowe
  • rodzaje dokumentacji z przebiegu szkolenia

Opracowanie: Biuro Edukacji KG PSP

Zobacz także: