Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Basznia Dolna

OSP Basznia Dolna

OSP Basznia Dolna post thumbnail image

Rok powstania: 1899
KSRG: Tak
Pojazdy: GBA VOLVO, GCBA JELCZ, SLRt RENAULT

Jednostka liczy 32 członków czynnych, 2 honorowych i 3 wspierających oraz MDP chłopców 10 strażaków i MDP dziewcząt również 10 strażaków.

Jednostka została włączona do KSRG w 1995 roku. W roku 2010 została przebudowana remiza i oddana do użytku

Jednostka posiada 3 samochody pożarnicze tj: GCBA 5/32 Jelcz, SLRt Renault, GBA VOLVO. Sprzęt jakim dysponuje OSP to: agregaty prądotwórcze  i najaśnice, pompy szlamowe, pompy pływające Niagara, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, zestaw hydrauliczny Lukas, aparaty ODO, pilarki spalinowe, piła ratownicza, piła do stali i betonu, radiotelefony nasobne i samochodowe, motopompa M800 PO5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Dolnej powstała w 1899 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Impulsem do jej założenia były często występujące pożary we wsi. Pierwszym dowódcą jednostki został mieszkaniec wsi Wasyl Chudzij. Już jesienią tego samego roku jednostka otrzymała pierwszy sprzęt w postaci małej ręcznej sikawki i 30 mb węża. Strażacy uczestniczyli w gaszeniu wszystkich pożarów, do jakich dochodziło na terenie wsi. W latach 1910 – 1914 komendantem był Paweł Łoźnicki. Dzięki jego zaangażowaniu jednostka otrzymała nową większą pompę ze zbiornikiem na wodę oraz dwa odcinki węża. OSP sprzęt trzymała w drewnianej remizie (obecnie znajduje się tam park). W okresie 1914 – 1917 komendantem tej jednostki był Stefan Dawidowicz, a strażacy otrzymali czapki strażackie. W latach 1917 – 1919 jednostka pracowała bez komendanta. Pomimo tego faktu na miejsce starej remizy wybudowano nową i większą (naprzeciwko obecnego budynku GOK-u, po drugiej stronie drogi). W 1919 r. funkcję komendanta powtórnie objął Paweł Łoźnicki i pełnił ją do 1925 r. W tym okresie strażacy organizowali ćwiczenia ze sprzętem, aby doskonalić swoje umiejętności. Sprzęt był wożony podwodami dostarczanymi przez bogatszych gospodarzy. Jednostka liczyła ok. 15 strażaków. W 1925 r. funkcję komendanta objął Tomasz Cisek. Czynił starania u władz gminnych i powiatowych o pomoc w wybudowaniu nowej ogniotrwałej remizy. Starania te przyniosły efekt dopiero w 1938 r. W sierpniu 1931 r. w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie w wydziale bezpieczeństwa złożono wniosek o rejestrację OSP w Baszni Dolnej. Natomiast w sierpniu 1935 r., za pośrednictwem starosty powiatu lubaczowskiego, wniesiono do wojewody lwowskiego prośbę o zarejestrowanie jednostki OSP w Baszni Dolnej jako stowarzyszenia. Wraz z podaniem przesłano do zatwierdzenia statut OSP w Baszni Dolnej. W latach 1938 – 39 strażacy w czynie społecznym wybudowali nową murowaną remizę z pustaków, o wymiarach 6 m x 5 m. W nagrodę strażacy otrzymali 30 mb węża i 10 czarnych hełmów strażackich. W 1939 r. komendantem został Józef Wawrzoszek, który pełnił tę funkcję do 1957 r. W okresie okupacji ze względu na szykany ze strony okupanta, działalność OSP ograniczała się tylko do gaszenia pożarów. Zawierucha wojenna spowodowała straty w ludziach. Z rąk okupanta m.in. został w 1941 r. w lesie koło Niwek rozstrzelany Tomasz Polak. W latach 1944 – 45 jednostka praktycznie nie istniała, ponieważ strażacy razem z rodzinami uciekli przed terrorem UPA „za San”. W połowie 1945 r. reaktywowano działalność jednostki, a od roku 1947 systematycznie ożywiała się jej działalność społeczną. Strażacy organizowali m.in. zabawy taneczne, a uzyskane środki inwestowali w zakup nowego sprzętu. W roku 1949 zakupiono drewniany wóz konny, który przystosowano do przewozu sprzętu i strażaków. W pracy społecznej wyróżniali się druhowie Józef Wawrzoszek, Józef Tryniecki, Józef Kochan, Jan Sikora, Józef Derżecki. W latach 1957 – 59 funkcję naczelnika pełnił Józef Derżecki, po nim naczelnikiem został Władysław Polak, który wspólnie z prezesem Janem Sikorą organizował częste zabawy taneczne. Za uzyskane środki finansowe i wsparcie GRN w Baszni Dolnej zakupiono w 1963 r. od jednostki wojskowej w Jarosławiu samochód marki „Dodge3/4”. Jednostka zaczęła kłaść większy nacisk na werbowanie i szkolenie nowych członków OSP oraz uczestniczyć w powiatowych zawodach strażackich. W 1963 r. jednostka liczyła 66 członków oraz 20 popierających. Jednocześnie rozpoczęto starania o budowę nowej remizy strażackiej. W 1964 r. strażacy zakupili za kwotę 4 tys. zł typowy projekt remizy strażackiej. Po przedstawieniu projektu na zebraniu strażackim, podjęto uchwałę o budowie remizy. Przy wsparciu GRN i PKSP zaczęto gromadzić materiały na budowę. W 1965 r. w czynie społecznym rozpoczęto budowę nowej remizo – świetlicy. W 1966 r. zorganizowano 12 osobową żeńską drużynę. Na powiatowych zawodach strażackich w Futorach odniesiono duży sukces, drużyna żeńska zajęła I miejsce, a męska II miejsce. 

W 1968 r. oddano do użytku remizo – świetlicę o wartości 187000 zł. Z tej okazji wielu strażaków otrzymało wyróżnienia od powiatu i straży pożarnej w Lubaczowie, a także nowy sprzęt- drugą motopompę typu M-800 PO3R, a w roku 1970 motopompę M-800 typu P0-3E i M-400 typ P-26 oraz samochód pożarniczy, 275 mb węży z wózkiem wężowym, 8 sztuk pasów bojowych. Rok później strażacy otrzymali nowe mundury i toporki. W roku 1971 strażacy wyjeżdżali 21 razy do pożarów, w tym 17 razy poza teren gromady. W 1973 r. jednostka otrzymała duży samochód pożarniczy „ Star 26 GBAM” oraz kompletne wyposażenie.

W następnych latach drużyny OSP aktywnie uczestniczyły w organizowanych zawodach strażackich, podczas których zajmowały czołowe lokaty. Członkowie OSP brali czynny udział w pracach społecznych m.in. przy budowie budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, zielonej świetlicy, magazynu paliw przy remizie, szkoły i ośrodka zdrowia. 15.09.1974 r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Baszni.

W 1984 r. Władysław Polak przestaje pełnić funkcję naczelnika, a na jego miejsce zostaje wybrany Andrzej Kołodziej, który pełni ją dwa lata. Podobnie z funkcji prezesa OSP zrezygnował Jan Sikora. W wyniku przeprowadzonych wyborów w 1986 r. naczelnikiem wybrano Bronisława Koczana, a na prezesa Władysława Polaka. W 1988 r. jednostka otrzymała samochód bojowy Star 244 GBA 2.5/PG. W dniu 21 maja 1989 r. w Baszni Dolnej zostały zorganizowane uroczyste obchody Dnia Strażaka oraz 90 – lecie istnienia jednostki OSP. Głównymi akcentami obchodów było: poświęcenie sztandaru, ślubowanie drużyn młodzieżowych oraz wręczenie odznaczeń wyróżniającym się druhom. W latach 90 – tych XX w. jednostka OSP rozwijała wszechstronną działalność, angażując się między innymi w pozyskiwanie nowych kadr i szkolenia, uczestnicząc corocznie w organizowanych zawodach strażackich, zajmując czołowe lokaty. W 1993 r. jednostka otrzymała od prezesa ZG ZOSP Waldemara Pawlaka i Komendanta Głównego PSP Feliksa Deli samochód Jelcz GCBA 6/32. Corocznie druhowie uczestniczą w pełnym umundurowaniu w uroczystościach kościelnych, m.in. w okresie Wielkiego Postu i Bożego Ciała. W 1995 r. podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej remizy o 2 boksy garażowe. Rozpoczęto gromadzenie materiałów. Budowę zakończono 3 lata później. 6 kwietnia 1995 r. decyzją nr 33/7/KSRG jednostka z Baszni Dolnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest jednostką typu S-2. W 1999 r. jednostka posiadała na wyposażeniu samochód ciężki GCBA 6/32, samochód lekki GLM. Jednostka liczyła 31 członków czynnych, 6 honorowych i dwie drużyny młodzieżowe chłopców.

źródło: OSP Basznia Dolna

Zobacz także:

OSP FutoryOSP Futory

Rok powstania: 1948 KSRG: Nie Pojazdy: GLBA RENAULT MASTER Jednostka liczy 45 strażaków w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 6 wspierających. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zestaw

OSP Lisie JamyOSP Lisie Jamy

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBM RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze,