Dzień: 2022-01-07

OSP Krowica LasowaOSP Krowica Lasowa

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: GLBARt FORD TRANSIT, zabytkowa sikawka konna Jednostka liczy 30 członków. Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz zabytkową sikawkę konną. Posiada podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, a alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej, sterowanej ręcznie. Według dokumentów znajdujących się w

OSP WerchrataOSP Werchrata

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR Jednostka liczy 25 strażaków w tym: 18czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Wykaz sprzętu jakim dysponowała jednostka OSP Werchrata w latach 70 to samochód pożarniczy, motopompa, syrena ręczna, ubrania bojowe, hełmy oraz węże strażackie. W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza: grupa A – mężczyźni. Pierwsze

OSP Horyniec ZdrójOSP Horyniec Zdrój

Rok powstania: 1891 KSRG: Tak Pojazdy: GBA RENAULT, GLBARt RENAULT MASCOTT Jednostka liczy 41 strażaków, w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 2 wspierających. Strażnica to dwa stanowiska garażowe, alarmowanie strażaków odbywa się przez selektywne powiadamianie. Wyposażenie jakie posiada jednostka to zestaw ratownictwa technicznego ,aparaty powietrze, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1,

OSP Nowe SiołoOSP Nowe Sioło

Rok powstania: 1887 KSRG: Tak Pojazdy: SLRt GAZ Jednostka posiada lekki samochód pożarniczy typu GAZ. Na wyposażeniu znajdują się także m.in. łódź płaskodenna na przyczepie niskopodwoziowej, motopompa spalinowa, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, najaśnice do oświetlania terenu w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej, aparaty powietrzne z czujnikiem bezruchu, piłę spalinową do usuwania powalonych

OSP Kowalówka- ŻukówOSP Kowalówka- Żuków

Rok powstania: 2005 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT Jednostka liczy 33 czynnych strażaków. Jednostka posiada lekki samochód pożarniczy. Alarmowanie odbywa się przez syrenę elektryczną włączaną przy remizie. W jednostce działa drużyna sportowo-pożarnicza w grupie A, której największym osiągnięciem jest zajęcie 4. miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym. Ochotnicza Straż Pożarna