Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Kowalówka- Żuków

OSP Kowalówka- Żuków

OSP Kowalówka- Żuków post thumbnail image

Rok powstania: 2005
KSRG: Nie
Pojazdy: SLRt PEUGEOT

Jednostka liczy 33 czynnych strażaków.

Jednostka posiada lekki samochód pożarniczy. Alarmowanie odbywa się przez syrenę elektryczną włączaną przy remizie.

W jednostce działa drużyna sportowo-pożarnicza w grupie A, której największym osiągnięciem jest zajęcie 4. miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce-Żukowie powstała z inicjatywy mieszkańców tych miejscowości oraz pełnego zaangażowania Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego.

W dniu 10 lipca 2005 roku została powołana OSP, która przyjęła nazwę Ochotnicza Straż Pożarna Kowalówka-Żuków. W skład jednostki weszło 20 strażaków założycieli, którzy złożyli uroczyste ślubowanie pod przewodnictwem dh Edwarda Pokrywki. To oni w czynie społecznym, przy finansowym wsparciu gminy wyremontowali i zaadoptowali budynek gospodarczy na terenie Szkoły Podstawowej w Kowalówce na siedzibę jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Od tego momentu zaczęły się sukcesywne szkolenia i kursy niezbędne do działalności ratowniczej i gaśniczej. Nieocenioną pomoc przy tworzeniu jednostki udzielili nam druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Niemstowa na czele z Prezesem dh Edwardem Pokrywką.

Pożyczyli nam niezbędny sprzęt oraz zostaliśmy przeszkoleni do wystartowania w zawodach. 24 lipca 2005 roku strażacy z naszej jednostki zadebiutowali na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, na których zajęli 5. miejsce.

11 września 2005 roku odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie budynku remizy połączone z Gminnym

Świętem Plonów oraz oficjalne wciągnięcie flagi na maszt. Pierwszym samochodem jaki posiadała jednostka był Lublin. Bardzo duży wkład przy jego zakupie miało Nadleśnictwo Narol. Samochód ten służył jednostce przez 8 lat. W 2014 roku jednostka dzięki staraniom Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego otrzymała nowy lekki samochód pożarniczy marki Peugeot. Sukcesywnie OSP jest doposażana w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.  Obecnie jednostka posiada m.in. piłę łańcuchową, pompę pływakową, agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne. Jednostka od początku istnienia czynnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych, dniach strażaka, akcjach ratowniczo-gaśniczych tj.  pożary traw, pompowanie wody z zalanych obiektów czy kierowanie ruchem przy wypadkach komunikacyjnych. 

W dniu 28.06.2015 roku jednostka była organizatorem Gminnego Dnia Strażaka, podczas którego jednostce został nadany sztandar z okazji jubileuszu 10-lecia działalności OSP Kowalówka-Żuków. Od tego momentu uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych i strażackich z pocztem sztandarowym. W tym dniu został też uroczyście poświęcony i oficjalnie oddany to użytku samochód pożarniczy marki Peugeot.

Strażacy z jednostki bardzo mocno angażują się w działalność kulturalną. Wraz z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Kowalówce zorganizowali rajd rowerowy na terenie gminy Cieszanów. Po walnych zebraniach organizowane są zabawy i spotkania dla strażaków wraz z żonami. 

Zobacz także:

OSP SkolinOSP Skolin

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Skolinie została założona w 1925