Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Horyniec Zdrój

OSP Horyniec Zdrój

OSP Horyniec Zdrój post thumbnail image

Rok powstania: 1891
KSRG: Tak
Pojazdy: GBA RENAULT, GLBARt RENAULT MASCOTT

Jednostka liczy 41 strażaków, w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 2 wspierających.

Strażnica to dwa stanowiska garażowe, alarmowanie strażaków odbywa się przez selektywne powiadamianie.

Wyposażenie jakie posiada jednostka to zestaw ratownictwa technicznego ,aparaty powietrze, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1, zestaw poduszek powietrznych, agregaty prądotwórcze najaśnice, motopompę Niagara oraz pompę szlamową.

W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza: grupa A – mężczyźni.

Rok powstania straży to 11 stycznia 1891 rok, powstaje wtedy Towarzystwo  Straży Ogniowej Ochotniczej w Horyńcu.

Pierwsze zmianki o straży ogniowej  pochodzą z 11 stycznia  1891 roku, kiedy to komitet założycielski  straży ogniowej w Horyńcu zwrócił się do c.k. Namiestnictwa we Lwowie o zatwierdzenie statutu stowarzyszenia, co nastąpiło 7 lutego 1891 roku. Według  statutu, straż miała za zadanie „niesienie fachowo organizowanej pomocy przy ratowaniu życia i mienia, podczas pożarów lub powodzi tak w Horyńcu jako też w sąsiednich osadach”. Członkiem czynnym  mógł zostać każdy mężczyzna, który ukończył 18 lat i był „fizycznie uzdolniony” oraz „nieposzlakowanego życia”. Korpus straży w Horyńcu dzielił się na pięć oddziałów: ratunkowy, sikawczany, wodny, okalający i pilnujący wymienionych rzeczy. Wkrótce horyniecka straż ogniowa została przyjęta do Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. W 1892 roku, od wymienionego Krajowego Związku, horyniecka straż  ogniowa otrzymała pożyczkę w wysokości 150 złotych reńskich na zakup sprzętu pożarniczego, a w następnym roku zapomogę „ na zakup rekwizytów ratunkowych” w kwocie 300 złotych reńskich.

Po odzyskaniu  przez Polskę niepodległości,  Straż Pożarna w Horyńcu została  nieformalnie ponownie zawiązana. 26 maja 1935 roku  komitet  założycielski  Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyńcu, na czele z prezesem Ludwikiem Mederem, złożył do Wojewody Lwowskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Lubaczowskiego, oficjalny wniosek o rejestrację stowarzyszenia. Wśród założycieli znaleźli się m.in. Ludwik Wielkoszewski – emerytowany komendant Posterunku Policji Państwowej w Horyńcu, ks. Kalikst Figura – przełożony klasztoru oo. Franciszkanów w Horyńcu, Alojzy Bil – nauczyciel, oraz Bronisław Boguszewski, Marian Gilowski, Jan Żuk, Jan Cołta, Jan Hałucha i Jan Szewernik.

W okresie powojennym oraz w latach 60-80 XXw, funkcje w zarządzie OSP pełnili Jan Hejnowicz, Franciszek Czubryt, Henryk Gwizdała, Kazimierz Pruchnicki, Edward Rogowski, Tadeusz Szaganiec. W latach 60 została wybudowana remiza OSP, w 1969 roku został nadany sztandar dla jednostki.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 6 kwietnia 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyńcu-Zdroju została włączona do KSRG, w 2006 roku został nadany nowy sztandar dla jednostki, Zarząd Główny nadał jednostce OSP w Horyńcu-Zdroju Złoty Znak Związku. W latach 2012-2014 został przeprowadzony remont remizy.

15 maja 2022 roku jednostka OSP świętowała 130 lat istnienia. W czasie uroczystości został poświęcony nowy pojazd GBA Renault. 

fot.: OSP Horyniec Zdórj

www.facebook.com/osphoryniec

Zobacz także: