Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Krowica Lasowa

OSP Krowica Lasowa

OSP Krowica Lasowa post thumbnail image

Rok powstania: 1925
KSRG: Nie
Pojazdy: GLBARt FORD TRANSIT, zabytkowa sikawka konna

Jednostka liczy 30 członków.

Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz zabytkową sikawkę konną. Posiada podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, a alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej, sterowanej ręcznie.

Według dokumentów znajdujących się w archiwum we Lwowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Krowicy Lasowej założył 6 sierpnia 1925 roku Iwan Syrak, który został jej prezesem, Paweł Swachów, który pełnił rolę naczelnika i Józef Misztal-wiceprezes. W skład zarządu weszli ponadto: Oleksa Macewko-ówczesny kierownik gminy, Teodor Dmytro-sekretarz, Piotr Macewko-skarbnik.

Po drugiej wojnie światowej przez pewien okres naczelnikiem był Jan Kociołek, a prezesem Kopciuch Wojciech, ówczesny sołtys wsi. Do roku 1991 naczelnikiem był Czesław Kopciuch a prezesem Jan Demków.

W dniu 30.06.1991 r. na wniosek ówczesnych władz gminnych związku OSP- Prezesa dh Bronisława Koczana i Komendanta Stanisława Kołodzieja-odbyło się nadzwyczajne zebranie członków OSP Krowica Lasowa, podczas którego doszło do reaktywacji jednostki. Spośród przybyłych na zebranie członków wybrano nowy zarząd. 

Uchwalono i przyjęto Statut organizacji. Na stanie jednostki był wymagający remontu drewniany garaż,  konny wóz strażacki, niesprawna pompa PO-3, kilka węży i inny drobny sprzęt. W celu podniesienia gotowości bojowej wzięto się ostro do pracy i pierwszy raz od pewnego czasu jednostka wystartowała w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Młodowie, które odbyły się 14.07.1991r. 

Od chwili reaktywacji jednostki druhowie zaangażowali się solidnie w pracę na rzecz swojej OSP- wyremontowano remizę, odmalowano wóz, postawiono maszt pod syrenę alarmową, wykonano szereg innych prac.  Na corocznych zebraniach sprawozdawczych określano nowe cele i zadania. Z różnym skutkiem startowano w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

W 1992 roku założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, której największym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie.

W 1998 roku w sierpniu rozpoczęto budowę remizy z prawdziwego zdarzenia  z zapleczem socjalnym. Obiekt ten oddano do użytku 19.09.2004 roku wraz z samochodem Żuk. W uroczystościach udział brali m.in. poseł na sejm RP Wojciech Domaradzki, Członek Zarządu Głównego OSP RP Edward Dziaduła, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Franciszek Kornaga, Starosta Lubaczowski Józef Michalik. Remizę poświęcił ks. Infułat Bronisław Gwóźdź.

Ochotnicza Straż Pożarna Krowicy Lasowej  kilkakrotnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów na terenie gminy i poza jej granicami. Członkowie systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach i szkoleniach. Ponadto są animatorami życia kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności, organizując corocznie turnieje w piłkę siatkową czy pikniki rodzinne.

W dniu 5 czerwca 2016 roku oddano do użytku nowy garaż i świetlicę po modernizacji.

17 stycznia 2019 roku podczas spotkania opłatkowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie odbyło się przekazanie będącego dotychczas w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krowicy Hołdowskiej lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego Ford Transit dla OSP w Krowicy Lasowej.

OSP Krowica Lasowa, własne

Zobacz także:

OSP CewkówOSP Cewków

Rok powstania: 1923 KSRG: Tak Pojazdy: GCBAM Jelcz, SLRt Gazela Jednostka liczy 40 członków, w tym 16 czynnych. Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego- 28 kwietnia 2005 roku. Na wyposażeniu OSP

OSP LipskoOSP Lipsko

Rok powstania: 1902 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR 266 Jednostka liczy 32 czynnych członków oraz 6 honorowych. OSP dysponuje samochodem gaśniczym marki Star 266, motopompą PO8, pompą pływającą Niagara, pompą