OSP Krowica Lasowa

OSP Krowica Lasowa post thumbnail image

Rok powstania: 1925
KSRG: Nie
Pojazdy: GLBARt FORD TRANSIT

Jednostka liczy 30 członków.

Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz zabytkową sikawkę konną. Posiada podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, a alarmowanie odbywa się za pomocą syreny elektrycznej, sterowanej ręcznie.

Według dokumentów znajdujących się w archiwum we Lwowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Krowicy Lasowej założył 6 sierpnia 1925 roku Iwan Syrak, który został jej prezesem, Paweł Swachów, który pełnił rolę naczelnika i Józef Misztal-wiceprezes. W skład zarządu weszli ponadto: Oleksa Macewko-ówczesny kierownik gminy, Teodor Dmytro-sekretarz, Piotr Macewko-skarbnik.

Po drugiej wojnie światowej przez pewien okres naczelnikiem był Jan Kociołek, a prezesem Kopciuch Wojciech, ówczesny sołtys wsi. Do roku 1991 naczelnikiem był Czesław Kopciuch a prezesem Jan Demków.

W dniu 30.06.1991 r. na wniosek ówczesnych władz gminnych związku OSP- Prezesa dh Bronisława Koczana i Komendanta Stanisława Kołodzieja-odbyło się nadzwyczajne zebranie członków OSP Krowica Lasowa, podczas którego doszło do reaktywacji jednostki. Spośród przybyłych na zebranie członków wybrano nowy zarząd. 

Uchwalono i przyjęto Statut organizacji. Na stanie jednostki był wymagający remontu drewniany garaż,  konny wóz strażacki, niesprawna pompa PO-3, kilka węży i inny drobny sprzęt. W celu podniesienia gotowości bojowej wzięto się ostro do pracy i pierwszy raz od pewnego czasu jednostka wystartowała w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Młodowie, które odbyły się 14.07.1991r. 

Od chwili reaktywacji jednostki druhowie zaangażowali się solidnie w pracę na rzecz swojej OSP- wyremontowano remizę, odmalowano wóz, postawiono maszt pod syrenę alarmową, wykonano szereg innych prac.  Na corocznych zebraniach sprawozdawczych określano nowe cele i zadania. Z różnym skutkiem startowano w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

W 1992 roku założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, której największym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie.

W 1998 roku w sierpniu rozpoczęto budowę remizy z prawdziwego zdarzenia  z zapleczem socjalnym. Obiekt ten oddano do użytku 19.09.2004 roku wraz z samochodem Żuk. W uroczystościach udział brali m.in. poseł na sejm RP Wojciech Domaradzki, Członek Zarządu Głównego OSP RP Edward Dziaduła, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Franciszek Kornaga, Starosta Lubaczowski Józef Michalik. Remizę poświęcił ks. Infułat Bronisław Gwóźdź.

Ochotnicza Straż Pożarna Krowicy Lasowej  kilkakrotnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów na terenie gminy i poza jej granicami. Członkowie systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzajach kursach i szkoleniach. Ponadto są animatorami życia kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności, organizując corocznie turnieje w piłkę siatkową czy pikniki rodzinne.

W dniu 5 czerwca 2016 roku oddano do użytku nowy garaż i świetlicę po modernizacji.

Zobacz także:

OSP Ruda RóżanieckaOSP Ruda Różaniecka

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy: GCBA JELCZ, GLM VOLKSWANGEN TRANSPORTER Jednostka liczy 36 strażaków w tym 33 czynnych 3 wspierających. Jednostka posiada dwa samochody: GCBA 5/30 (Jelcz), GLM (VW Transporter), strażnica ma jedno stanowisko garażowe, alarmowanie odbywa się ręcznie syreną elektryczną. Wyposażenie jakim dysponuje jednostka to m. in. zestaw

OSP SkolinOSP Skolin

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Skolinie została założona w 1925 roku przez jej dwóch mieszkańców, ówczesnego sołtysa wsi Bazylego Romankę oraz Jana Kuchtę, który został powołany pierwszym naczelnikiem OSP. Do

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica posiada jedno stanowisko oraz syrenę ręczną.  W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza grupa A-mężczyźni oraz MDP chłopięco-dziewczęca.