OSP Cewków

OSP Cewków post thumbnail image

Rok powstania: 1923
KSRG: Tak
Pojazdy: GCBAM Jelcz, SLRt Gazela

Jednostka liczy 40 członków, w tym 16 czynnych.

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego- 28 kwietnia 2005 roku.

Na wyposażeniu OSP są dwa samochody pożarnicze: GCBAM marki Jelcz oraz lekki samochód Gazela. Podstawowy sprzęt służący strażakom to pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, pilarkę spalinowa, aparaty oddechowe, zestaw narzędzi hydraulicznych oraz sprzęt do ratownictwa medycznego.

OSP Cewków jest jednostką działającą w Gminie Stary Dzików. Miejscowość liczy ponad 1600 mieszkańców i jest miejscowością typowo rolniczą z przewagą obszarów leśnych. Przez tę miejscowość przebiegają szlaki komunikacyjne drogowe: Lubaczów-Oleszyce-Sieniawa i Lubaczów-Oleszyce-Tarnogród. Na terenie gminy notuje się od 8 do 15 zdarzeń komunikacyjnych.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków i wysiłkowi wszystkich mieszkańców Cewkowa w 1999 roku zakończono budowę Domu Strażaka gdzie znajduje się obecnie siedziba OSP, w której 27 lipca 2003 roku dokonano poświęcenia samochodu GCBAM marki Jelcz i sztandaru.

Wyszkolenie, uposażenie i determinacja członków OSP Cewków spowodowały, iż 28 kwietnia 2005 roku jednostka została przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotniczą Straż Pożarną w Cewkowie, w trosce o bezpieczeństwo pożarowe wsi, Cewkowianie powołali w 1923 roku. Jej pierwszym komendantem wybrano Franciszka Nieckarza. Do najważniejszych zadań ówczesnych strażaków, prócz uczestnictwa w akcjach gaszenia pożarów, należały patrole, zwłaszcza nocne. Strażacy patrolujący wieś prowadzili ciągłą obserwację umożliwiającą eliminację pożarowych zagrożeń, co było szczególnie ważne, jeśli się zważy, że ówczesny Cewków miał  zabudowę drewnianą, budynki, zarówno mieszkalne jak i gospodarcze, w zdecydowanej większości kryte były strzechą, zaś do ich oświetlania używano lamp naftowych, świec i kaganków.

Następnym komendantem cewkowskiej Straży, już po 1930 roku, został inny mieszkaniec Cewkowa, Jan Pańko. W owym czasie Straż dysponowała już ręczną sikawką, która służyła strażakom aż do roku 1946.

Kiedy w 1945, komendantem OSP w Cewkowie został Antoni Duda, zakupiono dla cewkowskiej jednostki motopompę. Wożono ją furmankami do pożarów, które wybuchały w obrębie zabudowy wsi, ale także do pożarów lasów. Furmanka jako środek transportu strażackiego sprzętu była wykorzystywana aż do 1999 roku.

Na początku lat pięćdziesiątych komendantem cewkowskiej Straży został Michał Tracz, który dowodził cewkowską jednostką OSP przez kilka lat. Po nim tę funkcję pełnili kolejno Kazimierz Koper, Włodzimierz Granisz, Henryk Pawlik, Władysław Buniowski i Jan Jabłoński.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto w Cewkowie budowę Domu Strażaka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków i wysiłkowi wszystkich mieszkańców Cewkowa budowę zakończono w 1999 roku, kiedy to budynek Domu Strażaka został oddany do użytku. Od tego czasu Dom służy nie tylko strażakom, bowiem prócz strażackiej remizy i garażu znalazł w nim miejsce Wiejski Dom Kultury z biblioteką i salami dla zajęć kulturalnych i rekreacyjnych (bilard, tenis stołowy, itp.). Można rzec, że Dom Strażaka stał się centrum życia kulturalnego wsi, miejscem, gdzie Cewkowianie, zwłaszcza młodzi, mogą godnie spędzić wolny czas.

Jak się już rzekło środkiem transportu strażackiego sprzętu w czasie akcji gaśniczych były furmanki, do których początkowo zaprzęgano konie, później do tego celu strażacy zaczęli wykorzystywać traktory, co znacząco skróciło czas dojazdu na miejsce pożaru. Tak było aż do roku 1999, kiedy to garaż oddanego do użytku Domu Strażaka wypełnił zakupiony dla cewkowskiej jednostki OSP stary strażacki Star 66, który mimo swego wieku służył cewkowskim strażakom.

W czerwcu 2003 roku został zakupiony samochód ciężarowy marki Jelcz, którego skarosowano już w kwietniu. Przez kolejne 2 lata samochód uposażono między innymi w: pompę szlamowa, agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, pilarkę spalinowa i inne.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w czerwcu 2003 roku jako symbol ofiarnego działania nadało sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewkowie. Poświęcenie sztandaru jednocześnie z samochodem odbyło się 27 lipca 2003 roku.

Przez ostanie kilka lat jednostka OSP Cewków aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie własnego działania oraz całego powiatu. Bierze udział w manewrach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarna oraz zawodach sportowo-pożarniczych na różnych szczeblach z różnymi osiągnięciami.

Bardzo dobre przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych, gotowość bojowa, wyszkolonych funkcyjnych spowodowało iż 28 kwietnia 2005 roku jednostka została przyjęta do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Włączenie jednostki OSP Cewków do KSRG poprawiło stan zabezpieczenia operacyjnego w zachodniej części powiatu lubaczowskiego.

W 2007 roku zakupiony został samochód lekki marki Gazela. Przez ostanie lata jednostka wyposażana została w nowy sprzęt, między innymi: aparaty oddechowe, pompę pływającą Niagara, przecinarkę spalinową, nożyce i rozpieracz hydrauliczny, torbę medyczną.

W 2017 roku została gruntownie wyremontowana remiza OSP Cewków. Jednostka posiada przeszkolonych strażaków w zakresie: ratownictwa technicznego, przeciwpowodziowego, sprowadzania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz przeszkolonych dowódców, naczelników, ratowników medycznych. Dzięki temu jest w stanie nieść profesjonalną pomoc w różnego typu zagrożeniach. W najbliższych latach planowany jest zakup nowego samochodu gaśniczego średniego.

Zobacz także:

OSP WerchrataOSP Werchrata

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR Jednostka liczy 25 strażaków w tym: 18czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Wykaz sprzętu jakim dysponowała jednostka OSP Werchrata w latach 70 to samochód

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz