OSP Futory

OSP Futory post thumbnail image

Rok powstania: 1948
KSRG: Nie
Pojazdy: GLBA RENAULT MASTER

Jednostka liczy 45 strażaków w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 6 wspierających.

Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1 uzyskany w ramach konkursu organizowanego przez Fundację FAKTU oraz lekki samochód gaśniczy marki Renault Master. Remiza posiada dwa ogrzewane miejsca garażowe oraz system selektywnego wywoływania.

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach, jako zorganizowanej służby pożarnej, przypada na rok 1948, mimo to już dużo wcześniej miejscowa społeczność podejmowała działania mające na celu zapobieganie i walkę z pożarami, oraz innymi zdarzeniami wymagającymi interwencji. Często były to akcje o charakterze spontanicznym, z udziałem przypadkowych uczestników, ale dały one początek powołaniu zorganizowanej grupy strażaków-ochotników. Tradycja Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach sięga odległych czasów, ponieważ z danych źródłowych możemy dowiedzieć się, że straż ogniowa z Futor pomagała przy gaszeniu pożaru w Oleszycach już w 1892 roku. Z pewnych źródeł wiemy, że wtedy była w posiadaniu jednej sikawki.

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach obfitują w wiele ciekawych wydarzeń. Swoimi dotychczasowymi ofiarnymi czynami oraz społeczną działalnością na rzecz ochotniczego pożarnictwa, bezinteresownego niesienia pomocy miejscowej i okolicznej społeczności, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach na trwale wpisali się w historię oraz życie publiczne swojej rodzinnej miejscowości.

Z braku dokumentacji z pierwszych lat działalności straży pożarnej trudno wskazać dokładnie pierwszych inicjatorów jej powstania. Najstarszy zachowany pisemny dokument zawiera wykaz 15 członków -założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach. Są to: Tadeusz Król, Jan Kuźma, Stanisław Lorenc, Tadeusz Bobcio, Franciszek Wróbel, Jan Borysowicz, Tomasz Lorenc, Stefan Matyaszek, Władysław Broczkowski, Józef Broś, Stanisław Żrałka, Edward Żuk, Marian Kaźnica, Józef Kasperski i Józef Stankiewicz. 8 lutego 1954 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach została wpisana jako stowarzyszenie przez Prezydium Powiatowej Rady w Rzeszowie. 20 lutego 1958 roku członkowie OSP Futory podjęli uchwałę o przyjęciu statutu.

W 1969 r. powołano nowy zarząd na czele którego stanął Michał Pawełczak, a naczelnikiem został Czesław Gacek. 22 lutego 1970 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze, gdzie prezesem na kolejne lata został ponownie Michał Pawełczak, natomiast naczelnikiem Jerzy Hanasiewicz.

W 1974 roku działalność jednostki rozpoczęła się od walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 2 lutego. Podczas tego zebrania wybrano nowego prezesa i naczelnika zarządu. Prezesem został Józef Tomczak, a funkcję naczelnika objął Jan Żaba. W latach 1977-1981 nazwa wsi Futory została zmieniona na Sośnina.

Na początku swojej działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach borykała się z problemami finansowymi, z brakiem potrzebnego sprzętu gaśniczego, mundurów ochronnych oraz chyba najważniejszych elementów wyposażenia straży pożarnej – wozu bojowego oraz budynku remizy strażackiej. Ponieważ członkowie OSP Futory byli pracownikami Spółdzielni Kółek Rolniczych, w razie potrzeby mogli oni liczyć na środki transportu, które były na wyposażeniu wspomnianej spółdzielni.

Pomimo braku środków na finansowanie społecznej działalności, sprzętu gaśniczego itp. zapał strażaków nie gasł. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Pierwsze wzmianki o budowie remizy w Futorach pojawiają się w sprawozdaniu z działalności OSP w Sośninie w roku 1977.

W roku 1979 przy pomocy władz gminy Oleszyce udało się ukończyć budowę świetlico-remizy. Budynek składał się z dwóch boksów na wozy bojowe, magazynu paliw i świetlicy. Uroczyste otwarcie odbyło się 14 lipca 1979 roku. Z tej okazji druhowie otrzymali nową motopompę M-800, węże oraz mundury. W lokalu tym także odbywały się zebrania i zabawy wiejskie, spotkania samorządowe oraz lokalne festyny. W tym samym roku OSP Sośnina osiąga pierwszy znaczący sukces, czyli I miejsce w rejonowych zawodach sportowo–pożarniczych organizowanych w Wielkich Oczach.

W 1980 roku w historii OSP Sośnina zostaje powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP).

20 lutego 1981 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, historyczne ze względu na fakt, że po raz pierwszy odbyło się we własnej remizie. Prezesem zarządu został Józef Tomczak, a naczelnikiem Jan Rozmus. Taki skład zarządu utrzymał się aż do 1986 roku.

dh. Jan Rozmus otrzymuje odznaczenie podczas zawodów OSP w Futorach

W 1981 roku OSP Futory zajmuje ponownie I miejsce w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Lubaczowie. W kolejnych roku, to właśnie w Futorach odbywają się gminne zawody, gdzie OSP Futory sprawia lokalnej społeczności ogromną niespodziankę zajmując I miejsce, a następnie w zawodach rejonowych w Lubaczowie ponownie stają na najwyższym stopniu podium. W 1984 roku w zawodach rejonowych OSP Futory zajmuje II miejsce, a drużyna młodzieżowa I miejsce. Za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie rejonowym jednostka otrzymała nową motopompę M-800.

W latach 1987-1988 stanowisko prezesa pełnił Stanisław Lorenc, a naczelnika Jan Rozmus. Miejscowi strażacy-ochotnicy nie spoczywają na laurach i nadal podnoszą swoje umiejętności, doskonalą sprawność w działaniu indywidualnym i zespołowym. W 1987 roku, drużyna młodzieżowa zajmuje III miejsce w zawodach rejonowych w Narolu. Wysiłki i wkład miejscowej społeczności w działalność OSP Futory, a także dotychczasowe osiągnięcia zostają docenione -w 1990 roku strażacy otrzymali samochód bojowy marki ŻUK GLBA.  W latach 1991-2000 rolę prezesa pełnił Jan Rozmus, a naczelnika Czesław Kowal. Warto podkreślić, że funkcję sekretarza do 1990r. sprawowała dh Janina Żaba jako jedyna kobieta w szeregach OSP Futory.

Remiza OSP przed rozbudową, archiwum: oleszyce.org

W roku 2006 nastąpiła kolejna zmiana w zarządzie. Prezesem zostaje Tadeusz Wojtanowski. W 2007 roku drużyna młodzieżowa zajmuje I miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Lubaczowie a w kolejnym roku uczestniczy w zawodach wojewódzkich w Krzeszowie. W 2009 r. MDP Futory zajmują II miejsce na zawodach powiatowych, natomiast drużyna seniorów sięga po mistrzostwo powiatu co daje uczestnictwo w zawodach wojewódzkich w 2010 r. w Nowej Dębie. W roku 2011 strażacy OSP Futory zajęli III miejsce w zawodach powiatowych, a MDP II miejsce.

Rok 2013 przynosi kolejne dobre występy w zawodach: druhowie OSP Futory zajmują III miejsce w zawodach powiatowych, zaś MDP II miejsce. Od 2014 roku urząd prezesa sprawuje Marek Gacek. Rok 2014 był przełomowy jeśli chodzi o wyposażenie jednostki, ponieważ dzięki dotacji gminy Oleszyce, pomocy finansowej Nadleśnictwa Oleszyce oraz MSWiA OSP Futory zakupiła lekki wóz pożarniczy marki Renault Master. Samochód ten nadal służy druhom w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W 2015 roku OSP Futory kolejny raz zajmuje I miejsce w zawodach powiatowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok 2017 przynosi kolejne sukcesy: druhowie OSP Futory zajmują II miejsce w zawodach powiatowych, a drużyna młodzieżowa miejsce IV.

Współczesna Ochotnicza Straż Pożarna w Futorach, to organizacja społeczna funkcjonująca jako stowarzyszenie licząca 45 strażaków w tym 35 Czynnych, 4 honorowych i 6 wspierających. Jest ona wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zestaw ratownictwa medycznego PSP/R-1 uzyskany w ramach konkursu organizowanego przez Fundację FAKTU oraz lekki samochód gaśniczy marki Renault Master.

Przekazanie sprzętu od Fundacji Faktu.

Remiza posiada dwa ogrzewane miejsca garażowe oraz system selektywnego wywoływania. Strażacy OSP Futory prowadzą aktywną, bezinteresowną pomoc w ratowaniu mienia i życia ludzi, narażając się niejednokrotnie na utratę zdrowia lub życia. 17 druhów jest przeszkolonych do udziału w działaniach ratowniczych. Przykładem takich działań mogłaby być również pomoc w poszukiwaniach osób zaginionych, ale przede wszystkim są to aktywnie prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze na terenie gminy Oleszyce oraz gmin ościennych.

Do stałego kalendarza imprez strażackich z udziałem druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach należy zaliczyć:

– obchody gminne oraz powiatowe z okazji Dnia Strażaka,

– udział w uroczystościach kościelnych,

– udział w zawodach sportowo–pożarniczych,

– organizowanie wspólnych spotkań wigilijnych przez druhów OSP

– udział druhów w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP.

Opracowała: Katarzyna Kasperska, fot.: OSP Futory

Zobacz także:

OSP SzczutkówOSP Szczutków

Rok powstania:  1931 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt FORD TRANSIT Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt pożarniczy oraz środki ochrony indywidualnej strażaków. Swoją siedzibę OSP ma w murowanej remizie strażackiej, której w