OSP Borchów

OSP Borchów post thumbnail image

Rok powstania: 1971
KSRG: Nie
Pojazdy: ŻUK

Jednostka liczy 19 strażaków.

Jednostka posiada samochód pożarniczy marki Żuk a strażnica to jedno stanowiskowy garaż. Alarmowanie odbywa się za pomocą syreny uruchamianej ręcznie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borchowie powstała w 1968 roku. Założona została przez Zygmunta Czabana i oficjalnie wpisana jako stowarzyszenie przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w dniu 27 października 1971 roku. Najstarszy zachowany pisemny dokument to protokół z zebrania organizacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyło się 17 września 1971 roku w Borchowie. Na zebraniu tym obecnych było 18 osób. Omówiono i uchwalono wówczas pierwszy statut Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wybrano zarząd w składzie: Zygmunt Czaban– prezes jednostki, Andrzej Furgała– wiceprezes, Bronisław Wiącek– skarbnik, Jan Górski– sekretarz, Tadeusz Cichocki– członek.

Na początku swojej działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Borchowie borykała się z problemami finansowymi, brakiem sprzętu, ale przede wszystkim remizy strażackiej i wozu strażackiego. Starania w zdobyciu niezbędnego wyposażenia jednostki w odpowiedni sprzęt ratowniczy rozpoczął ówczesny prezes jednostki Zygmunt Czaban, pisząc prośby i wnioski o pomoc i wsparcie. Dlatego też już 01.06.1971roku Ochotnica Straż Pożarna w Borchowie otrzymała od Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Lubaczowie motopompę – PO3. Zaś z Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach pozyskano: 620 metrów węży, 6 ubrań ochronnych, 8 hełmów strażackich, 8 pasów strażackich, 3 kanistry 20litrowe, 1 pas parciany, 1 czapka polowa, 1 półmaska, 1 gaśnica poj. 1lir, 1 piłkę poprzeczną, 1 wiadro, 1 lejek, 1 apteczkę. Z braku remizy sprzęt początkowo przechowywany był w gospodarstwie u Tadeusza Furgały i Józefa Kwaterczaka.

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Borchowie odbywały się w Szkole Podstawowej w Borchowie. W zebraniu udział brali nie tylko członkowie OSP, ale także mieszkańcy Borchowa. Z czasem inspiracją dla mieszkańców stała się chęć budowy własnej remizy. Dzięki prowadzeniu aktywnej działalności, już 03.09.1987 roku otrzymano z Przemyśla pozwolenie na budowę „Strażnicy OSP typ IV w Borchowie”. Warto zaznaczyć, że na jednym z zebrań sprawozdawczych z dnia 03.01.1988r. jak wówczas zapisywano – „obywatel” Tadeusz Cichocki zwrócił się do zebranych, aby wszyscy mieszkańcy wzięli udział przy budowie remizy. Ponadto w dyskusji udział wzięli: Tadeusz Furgała, Franciszek Woszczak, Grzegorz Żurawel. Warto więc podkreślić, że przy budowie remizy OSP Borchów brali udział okoliczni mieszkańcy. W roku 1990 przy pomocy władz gminy Oleszyce udało się ukończyć budowę świetlico-remizy. Budynek składał się z dwóch części: pomieszczenia dla wozu strażackiego i sprzętu oraz lokalu, w którym odbywały się spotkania samorządowe, zebrania i zabawy wiejskie. W okresie tym Borchów jak i okoliczne miejscowości były jeszcze małymi wioskami, a co za tym idzie działalność OSP ograniczała się do korzystania z pomocy mieszkańców, którzy to dobrowolnie organizowali się podczas różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych.

Z upływem czasu coraz więcej się działo. Kolejne lata to ciągła praca ku podnoszeniu poziomu wiedzy i sprawności bojowej członków OSP Borchów. Do 2001 roku jednostka OSP Borchów nie brała udziału w zawodach sportowo-pożarniczych. Uczestniczyła jedynie w akcjach pożarniczych. W 2002 roku jednostka podjęła decyzje o udziale w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, i tu zaczyna się dobra passa i pasmo samych sukcesów:

-24 sierpień 2003r. – III miejsce Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarnicze w Lubaczowie,

-04 września 2005r. – I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie,

-2006r. – udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Żurawicy,

-26 sierpień 2007r. – II miejsce  w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Lubaczowie.

Wysiłki oraz dotychczasowe osiągniecia OSP Borchów zostają docenione. W 2005 roku Urząd Miasta i Gminy Oleszyce zakupił samochód marki UAZ 469B wraz z przyczepą, który od podstaw został wyremontowany przez członków OSP Borchów, oraz dofinansował remont motopompy, wyposażył jednostkę w kompletny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także zakupił mundury koszarowe dla strażaków. Nadleśnictwo Lubaczów doposażyło jednostkę w rozdzielacz kulowy i dwie prądownice. W 2009 roku strażacy otrzymują kolejny samochód bojowy marki Zuk A-06. Wymienione osiągnięcia i zaangażowanie jednostki Borchów wpływa pozytywnie i mobilizująco na młodzież, która bierze czynny udział w akcjach i inicjatywach takich jak: uczestnictwo w zawodach sportowych (piłka nożna) oraz angażuje się w działania kulturalne i społeczne wsi.

źródło: OSP Brochów/ MiG Oleszyce

Zobacz także:

OSP Lisie JamyOSP Lisie Jamy

Rok powstania: 1930 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBM RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków. Na wyposażeniu OSP znajdują się między innymi: zestaw PSP-R1, defibrylator automatyczny, kamizelka Kendricka-Keda, aparaty powietrzne Fenzy, agregaty prądotwórcze,