OSP Załuże

OSP Załuże post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Nie
Pojazdy:  SLRt RENAULT

Jednostka liczy 35 strażaków, w tym 15 czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających.

Strażnica to jeden boks garażowy, a wyposażeniem jakim dysponuje jednostka to podstawowy sprzęt ratowniczy oraz agregat prądotwórczy, agregat wysokociśnieniowy i pompa pływająca.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni oraz MDP – chłopcy.

Pierwsze zmianki o straży ogniowej pojawiły się w 1920 r. Straż funkcjonowała do 1939 r.

Inicjatorami powstania straży pożarnej byli: Jan Sól – prezes, Jan Michalik – dowódca sekcji, Jerzy Jaremkiewicz – skarbnik.

Początkowo straż wyposażona była w węże i pompę ręczną. Każdy strażak posiadał hak i bosak.

Siedzibą OSP w Załużu był budynek kółka rolniczego SKR-u i tam znajdował się sprzęt.

W 1961 roku strażacy otrzymali pompę M-200 z powiatu lubaczowskiego oraz wóz gumowy, wykonany przez POM Dachnów, a sfinansowany przez Naczelnika Gminy Lubaczów.

Została utworzona drużyna pożarnicza. W 1995 r. OSP Załuże otrzymało pierwszy samochód STAR A28. W tym samym roku prezesem OSP został Andrzej Kamieniecki, którego po roku pełnienia funkcji zastępuje dh Henryk Przeszłowski.

W 1998 r. straż otrzymała samochód marki ŻUK A06 z PSP Lubaczów, natomiast pojazd STAR został przekazany do OSP w Lisich Jamach. Tego samego roku jednostka zakupiła hełmy, mundury koszarowe oraz buty strażackie i systematycznie zakupuje nowy sprzęt. 

W 2001 r. OSP w Załużu otrzymała sztandar od miejscowej społeczności oraz dzięki pomocy Gminy Lubaczów i Zarządu OSP, Zarządowi Gminnego OSP RP w Lubaczowie. Przez kolejne lata prezesem OSP niezmiennie był dh Henryk Przeszłowski, który zrezygnował z funkcji 2011 r., a jego miejsce zajął dh Adam Basznianin.

W 2012 r. wyremontowano strażnicę, w związku z czym poprawiły się warunku bytowe strażaków. Aktualnie OSP w Załużu posiada na wyposażeniu samochód marki RENAULT Master, który został zakupiony dzięki staraniom Wójta Gminy Lubaczów oraz Rady Gminy Lubaczów. Jednostka wyposażona jest w niezbędny sprzęt potrzebny do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka posiada strażnicę murowaną z jednym boksem garażowym, świetlicą OSP i zapleczem magazynowym. Strażacy biorą czynny udział w lokalnych wydarzeniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych.

 

Zobacz także:

OSP DachnówOSP Dachnów

Rok powstania: 1900 KSRG: Nie Pojazdy: GLBM GAZELA Jednostka liczy 63 strażaków, w tym 57 czynnych i 6  honorowych. Jednostka posiada samochód typu GLBM 0,4/0,5 GAZ-2705 GAZELA. Strażnica to budynek murowany