OSP Młodów

OSP Młodów post thumbnail image

Rok powstania: 1931
KSRG: Nie
Pojazdy:  GLBA RENAULT

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą remizę strażacką która znajdowała się przy obecnej ulicy św. Floriana. W okresie międzywojennym za wypracowane przez jednostkę fundusze zakupiono węże wodne, sikawki ręczne i typowy strażacki wóz konny. W okresie wojennym
i powojennym jednostka prowadziła aktywną działalność statutową w swoim środowisku, kierując się troską o bezpieczeństwo współmieszkańców. 

Po drugiej wojnie światowej siedzibę straży przeniesiono do zaadaptowanego budynku mieszkalnego, znajdującego się przy krzyżówce obecnej ul. Leśnej i Szkolnej. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pozyskano motopompę PO-3.

Na początku lat osiemdziesiątych ze środków własnych zakupiono typowy projekt strażnicy z dwoma boksami garażowymi, ale zawierucha stanu wojennego zniweczyła plany. W roku 1985 remiza została przeniesiona do byłego magazynu GSSCH przy ul. Św. Floriana.

Pierwszy wóz bojowy marki ŻUK został przekazany jednostce w 1992 roku. Z powodu niewystarczającej ilości pomieszczeń w starej remizie
w 2000 roku, z inicjatywy Zarządu OSP Gminy Lubaczów,  przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej pod budowę nowej remizy. 

W listopadzie 2006 roku oddano do użytku nową remizę. W obiekcie tym znajduje się sala szkoleniowa oraz pomieszczenia garażowe.
W 2010 roku jednostka brała udział w akcji przeciwpowodziowej w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim. Od 2011 roku jednostka dysponuje lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym GLBA Renault, na którego wyposażeniu są między innymi aparaty powietrzne i zestaw ratownictwa medycznego. W tym samym roku otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Młodowa i Karolówki. Od 2014 roku posiada system selektywnego alarmowania.

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie bierze czynny udział w życiu wsi i gminy, jest niezawodna w działaniach bojowych i organizacyjnych. Bogate tradycje jednostki podtrzymują MDP chłopców i kobieca drużyna pożarnicza. 

Zobacz także:

OSP ZałużeOSP Załuże

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków, w tym 15 czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających. Strażnica to jeden boks garażowy, a wyposażeniem jakim dysponuje jednostka

OSP LipskoOSP Lipsko

Rok powstania: 1902 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR 266 Jednostka liczy 32 czynnych członków oraz 6 honorowych. OSP dysponuje samochodem gaśniczym marki Star 266, motopompą PO8, pompą pływającą Niagara, pompą