OSP Młodów

OSP Młodów post thumbnail image

Rok powstania: 1931
KSRG: Nie
Pojazdy:  GLBA RENAULT

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą remizę strażacką która znajdowała się przy obecnej ulicy św. Floriana. W okresie międzywojennym za wypracowane przez jednostkę fundusze zakupiono węże wodne, sikawki ręczne i typowy strażacki wóz konny. W okresie wojennym
i powojennym jednostka prowadziła aktywną działalność statutową w swoim środowisku, kierując się troską o bezpieczeństwo współmieszkańców. 

Po drugiej wojnie światowej siedzibę straży przeniesiono do zaadaptowanego budynku mieszkalnego, znajdującego się przy krzyżówce obecnej ul. Leśnej i Szkolnej. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pozyskano motopompę PO-3.

Na początku lat osiemdziesiątych ze środków własnych zakupiono typowy projekt strażnicy z dwoma boksami garażowymi, ale zawierucha stanu wojennego zniweczyła plany. W roku 1985 remiza została przeniesiona do byłego magazynu GSSCH przy ul. Św. Floriana.

Pierwszy wóz bojowy marki ŻUK został przekazany jednostce w 1992 roku. Z powodu niewystarczającej ilości pomieszczeń w starej remizie
w 2000 roku, z inicjatywy Zarządu OSP Gminy Lubaczów,  przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej pod budowę nowej remizy. 

W listopadzie 2006 roku oddano do użytku nową remizę. W obiekcie tym znajduje się sala szkoleniowa oraz pomieszczenia garażowe.
W 2010 roku jednostka brała udział w akcji przeciwpowodziowej w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim. Od 2011 roku jednostka dysponuje lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym GLBA Renault, na którego wyposażeniu są między innymi aparaty powietrzne i zestaw ratownictwa medycznego. W tym samym roku otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Młodowa i Karolówki. Od 2014 roku posiada system selektywnego alarmowania.

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie bierze czynny udział w życiu wsi i gminy, jest niezawodna w działaniach bojowych i organizacyjnych. Bogate tradycje jednostki podtrzymują MDP chłopców i kobieca drużyna pożarnicza. 

Zobacz także:

OSP Kobylnica RuskaOSP Kobylnica Ruska

Rok powstania: 1926 KSRG: Nie Pojazdy: SLRT RENAULT MASTER Jednostka liczy 25 członków. Początki OSP w Kobylnicy Ruskiej notuje się na 1926 r., kiedy podpisano Statut w Jaworowie. Statut ten podpisali: Wasyl Tatarzyn, Sofron Łeseczko, Piotr Łuc, Sofron Chanik, Piotr Rogalski. W 1935 r. w skład zarządu wchodzili: Teodor  Buszko– prezes, Piotr 

OSP UŁAZÓWOSP UŁAZÓW

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: GLM Volkswagen, GBA Jelcz/Star OSP w Ułazowie aktualnie zrzesza 32 członków czynnych, 3 wspierających, w tym 3 druhen.  Ochotnicza Straż Pożarna w Ułazowie posiada, dwa samochody pożarnicze: lekki GLM Volkswagen i średni JELCZ/STAR GBA/2,5/16. Na wyposażeniu znajduje się motopompa PO-5, pompa szlamowa Honda, agregat

OSP BorchówOSP Borchów

Rok powstania: 1971 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 19 strażaków. Jednostka posiada samochód pożarniczy marki Żuk a strażnica to jedno stanowiskowy garaż. Alarmowanie odbywa się za pomocą syreny uruchamianej ręcznie. Ochotnicza Straż Pożarna w Borchowie powstała w 1968 roku. Założona została przez Zygmunta Czabana i oficjalnie wpisana jako stowarzyszenie