OSP Zalesie

OSP Zalesie post thumbnail image

Rok powstania: 1939
KSRG: Nie
Pojazdy: SLRT RENAULT MASTER

Jednostka liczy 39 strażaków, w tym 27 czynnych, 2 honorowych i 10 członków MDP chłopców.

Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Renault Master z 2015 roku. Strażnica jednostanowiskowa, alarmowanie za pomocą syreny uruchamianej ręcznie.

Wyposażenie OSP to  podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych.

W jednostce działają drużyny sportowo-pożarnicze: grupa A – mężczyźni i MDP chłopców.

Inicjatorem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu był ówczesny sołtys Jan Żaba, którego członkowie założyciele, w liczbie 15 członków, wybrali na prezesa. Prezes czynił starania o wyposażenie jednostki i budowę remizy. Sprzęt początkowo prezes przechowywał w swoim gospodarstwie. 28 marca 1945 r. wieś Zalesie została napadnięta przez UPA. Podczas napadu zabito 7 osób, spalono 14 gospodarstw, w tym 12 całkowicie a w 2 gospodarstwach spalono tylko stodoły. Pogorzelcom przydzielono domy do rozbiórki i przebudowy z opuszczonej ukraińskiej wioski Lichacze. Prezes Żaba przywiózł z Lichaczy budynek wolnostojący z przeznaczeniem na Remizę. Remizę zlokalizowano przy drodze wojewódzkiej z Jarosławia do Bełżca. Staraniem Prezesa remizę wyposażono w 4 hełmy, 4 pasy topory, węże, bosaki i syrenę ręczną. Po kilku latach z OSP Oleszyce pozyskano używaną motopompę M-800. 

Strażacy pod przewodnictwem wybranego w 1964 roku prezesa Józefa Rydzika przystąpili do remontu remizy: oszalowali ją nowymi deskami, zmienili pokrycie dachowe na białą blachę z rozbiórki budynku gminnego w Oleszycach.

Rozpoczęto także poszukiwania terenu pod budowę nowej remizy. W 1975 roku pani Maria Stopyra, przy staraniach prezesa OSP dh Rydzika i pana Józefa Żaby, przekazała na dobro wsi „plac w centrum wsi”. Zimą 1976 roku „przeciągnięto” starą drewnianą remizę na pozyskany plac niedaleko szkoły i zbiornika pożarowego.

Zarząd jednostki dążył do budowy nowej murowanej remizy, w tym celu organizowano zabawy dla mieszkańców miejscowości a dochody składano na książeczkę w Banku Spółdzielczym w Oleszycach.

W 1991 roku rozpoczęto zakup materiałów na budowę remizy a w 1992 roku w czynie społecznym wykonano fundamenty. Budowę kontynuowano w latach 1993-1996 ze środków Gminy Oleszyce. 

28 lipca 1996 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowo wybudowanej remizy. W uroczystościach udział wzięli Wojewoda Przemyski Stanisław Bajda, Posłowie Mieczysław Kasprzak i Zbigniew Mierzwa, senator Mieczysław Bieliński, władze samorządowe Gminy Oleszyce, przedstawiciele PSP w Lubaczowie. Komendanta Głównego PSP Feliksa Delę reprezentował kpt. Roman Petrykowski, który przekazał list gratulacyjny z podziękowaniami za trud i ofiarną pracę w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańcom Zalesia i okolic.

Po uroczystej mszy św. w asyście orkiestry dętej Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie dokonano poświęcenia i przecięcia symbolicznej wstęgi.

W 1998 r. jednostka pozyskała z Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie samochód „Nysa”.

W 2015 roku strażacy  z Zalesia nabyli nowy samochód Renault Master, który został sfinansowany ze środków otrzymanych z ZG ZOSP RP w Warszawie, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dotacji Gminy Oleszyce. Uroczystego poświęcania i symbolicznego przekazania dokonano 14 maja 2016 roku. W uroczystościach uczestniczyli poseł Mieczysław Kasprzak, przedstawiciele PSP władze samorządowe oraz strażacy z terenu gminy Oleszyce.

Opracował: Józef Rydzik 

 

Zobacz także:

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica posiada jedno stanowisko oraz syrenę ręczną.  W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza grupa A-mężczyźni oraz MDP chłopięco-dziewczęca.

OSP Stary DzikówOSP Stary Dzików

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: GBA Star 266, GCBA Tatra, SLKw Lublin II, GBA Star 266, SLKw Żuk Jednostka liczy 70 członków (w tym 15 kobiet): 38 zwyczajnych, 11 honorowych, 21 wspierających. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy. Posiada pięć samochody: SLKw Żuk, GBA Star 266, GBA 2,3/16

OSP FolwarkiOSP Folwarki

Rok powstania: 1910 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT BOXER 335 L2H2. Strażnica to jedno stanowisko garażowe na lekki samochód ratowniczy, alarmowanie odbywa się poprzez syrenę elektryczną uruchamianą bezpośrednio,