Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Krowica Hołodowska

OSP Krowica Hołodowska

OSP Krowica Hołodowska post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Tak (1996r)
Pojazdy: GBA MAN, GLBA Renault

Jednostka liczy 34 członków czynnych oraz 8 honorowych i jest wpisania w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 20.06.1996r.

Sprzęt jakim jednostka dysponuje to między innymi pompy pływające Niagara, pompa szlamowa, motopompa PO 5, motopompa dużej wydajności TOHATSU, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z zestawem do tlenoterapii i deską ortopedyczną, defibrylator AED ZOLL Plus, pilarki spalinowe, piłę do betonu i stali Stihl, zestaw ratownictwa wodnego, pszczelarski zestaw ochronny, agregaty prądotwórcze, specjalistyczny sprzęt do ratownictwa technicznego oraz aparaty powietrzne wraz z czujnikami bezruchu.

Zgodnie z zapisami protokołów dostępnych w Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie i Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej powstała w 1920 roku. Początkowo OSP w Krowicy działała najprawdopodobniej jako stowarzyszenie zwykłe. Do przyjęcia statutu oraz wpisania Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej do wykazu stowarzyszeń rejestrowych doszło w 1925 roku. W czasach II Rzeczypospolitej w Krowicy Hołodowskiej wybudowano małą remizę strażacką, gdzie składowano pierwszy sprzęt. 11 marca 1935 roku przyjęto ministerialny statut Towarzystwa OSP w Krowicy Hołodowskiej. Z podania strażaków z Krowicy Hołodowskiej do Wojewody we Lwowie z dnia 11 marca 1935 roku wynika, że ówczesna siedziba OSP tymczasowo mieściła się w domu Jana Milana.

Lata II wojny światowej nie obfitują w materiały, dokumentujące działalność krowickiej straży, co nie znaczy, że została ona wstrzymana, czy zawieszona. Znane jest jedynie nazwisko ówczesnego naczelnika OSP, którym był Józef Kubiszyn, pełniący dodatkowo funkcje sołtysa wsi. W tym też czasie powstała mała drewniana remiza strażacka.

Lata pięćdziesiąte upłynęły dla krowickiej jednostki pod znakiem licznych wyjazdów do pożarów. Szczególnie niebezpieczny okazał pożar Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych i Ostrowca, do którego doszło 6 listopada 1956 roku, w którym jednostka brała udział. 

W roku 1960 rozpoczęto w Krowicy budowę wieży obserwacyjnej, ulokowanej na placu obok drewnianej remizy. Wieża miała służyć również jako suszarnia węży tłocznych. Dodatkowo, statusowym obowiązkiem OSP było prowadzenie świetlicy oraz biblioteki, jak również organizacja zabaw tanecznych.

W latach siedemdziesiątych rozpoczęto budowę remizy murowanej, którą sfinalizowano w 1977 roku.

W tym samym roku OSP otrzymała samochód pożarniczy Star 660. W dniach 17-18 lipca 1971 roku, w czasie nawiedzenia miejscowej parafii przez symbole Matki Bożej Częstochowskiej, strażacy z OSP utworzyli orszak powitalny. Mimo oficjalnego zakazu ówczesnej władzy orszak przemaszerował przez wieś do kościoła parafialnego.

Ostatnie dekady XX wieku okazały się przełomowe w historii krowickiej straży. W 1982 roku krowicka straż otrzymała samochodów pożarniczy Żuk, służący do roku 1993 i przekazany do OSP w Młodowie, natomiast na wyposażenie jednostki trafił STAR 244. W latach dziewięćdziesiątych ówczesny proboszcz parafii w Krowicy – ksiądz Stanisław Dec – poprosił miejscowych strażaków o uczestnictwo w uroczystościach religijnych w mundurach galowych, co do dziś jest tradycją.

W roku 1994 podjęto działania, zmierzające do uhonorowania OSP w Krowicy Hołodowskiej sztandarem. Zamiar ten spotkał się z akceptacją Rady Gminy Lubaczów oraz społeczności lokalnej. Dnia 30 czerwca 1995 roku Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy sztandar jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. Uroczystość wręczenia odbyła się 3 września 1995 roku podczas Gminno-Dekanalnego Święta Plonów. 17 października 1995 roku sztandar OSP w Krowicy Hołodowskiej został odznaczony Złotym Znakiem Związku.

U progu XXI wieku jednostka z Krowicy zaangażowała się w poprawę jakości swojej siedziby. W lutym 2001 roku w czasie walnego zebrania OSP w Krowicy Hołodowskiej podjęto uchwałę o rozbudowie remizy strażackiej. Rozbudowę rozpoczęto rok później. Spora część prac została wykonana czynem społecznym przez druhów, jak i życzliwych mieszkańców Krowicy.

8 maja 2005 roku w Lubaczowie zawarto umowę – porozumienie, w której jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej wyraziła gotowość do aktywnego udziału w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Włączenie krowickiej OSP do struktury KSRG stało się jednocześnie szansą na modernizację jednostki, ale i na podniesienie kwalifikacji strażaków.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla jednostki było oddanie do użytku nowego garażu i lekkiego samochodu pożarniczego Ford (18 czerwca 2006 roku) oraz średniego samochodu pożarniczego MAN (3 września 2010 roku). W 2018r jednostka wzbogaciła się o nowy pojazd GLBM Renault. SLRt Ford Transit został oddany do jednostki OSP w Krowicy Lasowej.

Obecnie trzon OSP w Krowicy Hołodowskiej stanowią przede wszystkim członkowie w służbie czynnej. Do OSP należą też członkowie honorowi, a także członkowie Kobiecej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Inne działania OSP to:

  • Zabezpieczenie imprez samorządowych i sportowych pod względem przeciwpożarowym, medycznym i organizacyjnym,
  • Prewencja: pogadanki, pokazy dla dzieci, udział w Turniejach OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” członków MDP,
  • Akcje i zbiórki charytatywne,
  • Imprezy sportowe,
  • Udział delegacji i pocztów sztandarowych w uroczystościach strażackich, państwowych, samorządowych i kościelnych,
  • Wydano książkową monografię w 2014 r. Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej (1920-2015). Agnieszka Chomyszyn,
  • Prowadzenie strony internetowej: www.ospkrowica.pl i Fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Zobacz także:

OSP FutoryOSP Futory

Rok powstania: 1948 KSRG: Nie Pojazdy: GLBA RENAULT MASTER Jednostka liczy 45 strażaków w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 6 wspierających. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zestaw

OSP FolwarkiOSP Folwarki

Rok powstania: 1910 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT