Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Łukawiec

OSP Łukawiec

OSP Łukawiec post thumbnail image

Rok powstania: 1920
KSRG: Tak (2021r)
Pojazdy: GCBA Jelcz, SLRt Ford Transit

Jednostka liczy 60 członków, w tym 56 zwyczajnych, 4 honorowych oraz 11 druhen.

Jednostka posiada samochód ratowniczo – gaśniczy – Ford Transit z szybkim natarciem i zbiornikiem wody 300l, strażnica to garaż z dwoma stanowiskami (na samochód lekki i ciężki). Wyposażenie jednostki to podstawowy sprzęt ratowniczy, m. in. zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw ratownictwa medycznego: torba PSP/ R1 oraz deska ortopedyczna, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa GTX30, motopompa PO5, pilarka do drewna, 9 kompletów umundurowania specjalnego, 12 par obuwia specjalnego, 10 par obuwia gumowego, 18 mundurów koszarowych, 16 hełmów strażackich, 10 par rękawic, 2 aparaty oddechowe, najaśnica halogenowa, drabina.

W kwestii dotyczącej daty powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawcu pojawia się kilka informacji. Jedną z nich jest rok 1912, czyli jeszcze przed I wojną światową. Kolejną rok 1926. Niestety w zasobach OSP nie znaleziono dokumentów potwierdzających tą datę. Niemniej jednak istnieje skan ukończenia kursu przez Mikołaja Michalika z 1927 roku. Można zatem przypuszczać, że straż istniała wcześniej. Zdjęcie nr 4

Nieścisłości związane z datą powstania łukawieckiej straży wynikać mogą m.in. z faktu, że niegdyś obowiązek rejestrowania straży posiadały tylko miasta. W miejscowościach wiejskich nie było takiej konieczności, stąd przypuszczenie, że straż mogła istnieć dużo wcześniej.

Poniżej zamieszczamy tekst z 2002 roku. Wynika z niego, że OSP Łukawiec powstała w 1912 roku.

Sięgając pamięcią do początków powstania pierwszej drużyny OSP należy wtopić się myślami w trudny czas zaboru austriackiego na obszarze, którego nasza miejscowość się znajdowała. Większość inicjatyw społecznych miała swoje korzenie w pobliskim Lubaczowie, ówczesnym mieście powiatowym.

Prekursorem i założycielem OSP w Łukawcu był Mikołaj Michalik, który pracował jako gajowy lasów gromadzkich.

Przy poparciu władz Gminy i udziale ówczesnego wójta, powołano jednostkę OSP w Łukawcu. Pierwszym prezesem został wybrany dh Mikołaj Strojny, zaś głównym wozakiem Jan Trojnar, a później Bronisław Mokrzycki i Julian Mokrzycki.

Od początku jednostka OSP w Łukawcu wykazywała duże zaangażowanie w rozwój nowych sekcji bojowych, strażacy czynni uczestniczyli w zawodach sportowo – pożarniczych.

Dysponowano wówczas jedynie beczkowozem, sikawką ręczną wraz z podstawowym osprzętowaniem.

Rozwój jednostki zakłóciła I wojna światowa i od 1914 roku działania jednostki były utrudnione ze względu na werbunek do armii.

Po zakończeniu działań wojennych ożywiono jednostkę OSP Łukawiec. Trębaczem wybrano Józefa Feszczyna, zakupiono też lepszy sprzęt gaśniczy.

Kolejną przeszkodą dla rozwoju jednostki stała się agresja Niemiec hitlerowskich, a także Związku Sowieckiego na Polską Ziemię. Straż pożarna poniżana często przez okupanta  za swoją polskość działała nadal i w miarę możliwości broniła ludzi i ich dobytku.

Po zakończeniu wojny, jednostce OSP przewodniczyli: Mikołaj Michalik, Piotr Michalik, Mikołaj Babij. Po zakończeniu kursów instruktorów OSP zaczęto zrzeszać nowych ochotników do naszej jednostki.

Naczelnikami zostali wybrani kolejno: Mikołaj Michalik, Piotr Michalik, Mikołaj Babij.

Na przełomie lat 1974-80 przystąpiono do budowy świetlicy OSP, w której później umieszczono samochód bojowy i sprzęt gaśniczy. Nienajlepsze warunki lokalowe zrodziły myśl wybudowania nowej remizy OSP i w 1980 r, w czynie społecznym, przy pomocy władz gminy i Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, a szczególnie Komendanta dh Franciszka Haliniaka, dokonano budowy remizy OSP. Remizę do użytku oficjalnie oddano 22 lipca 1981 roku.

OSP Łukawiec wyposażono w 1980 roku w elektryczną syrenę alarmową. W 1984 r. jednostka otrzymała nowy samochód bojowy żuk, motopompy oraz inny sprzęt gaśniczy.

Na przestrzeni lat strażacy z Łukawca startowali w wielu zawodach sportowo – pożarniczych i zajmowali w nich czołowe lokaty.

Członkowie OSP biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych i akcjach społecznych. Za duże zaangażowanie przy pracach społecznych dla dobra całej miejscowości, w dowód wdzięczności mieszkańcy ufundowali sztandar dla jednostki. Uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru odbyła się 3 maja 1996 roku, co odbiło się szerokim echem wśród lokalnej społeczności.

W 2013 roku OSP odebrała nowy samochód ratowniczo – gaśniczy – Ford Transit – wersja trent. Wartość samochodu to 124500 zł, z czego 22000 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 50000 zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP. Dzięki nowemu pojazdowi wzrosła znacząco efektywność pracy OSP w Łukawcu. Wcześniejszy sprzęt często zawodził podczas akcji strażackich, gdzie czas jest jednym z najważniejszych wyznaczników ich powodzenia.

W latach 2012 – 2014 w remizie w Łukawcu i na placu przy strażnicy wykonano niezbędne prace remontowe: odnowiono scenę na dużej sali, wykonano instalację elektryczną i sanitarną, odmalowano ściany, położono kostkę brukową przed wjazdem do garażu, a także ogrodzono teren remizy.

Druhowie z OSP Łukawiec biorą czynny udział w zawodach sportowo – pożarniczych, nierzadko zajmując czołowe miejsca. W 2015 roku po raz pierwszy w zawodach wystartowała sekcja żeńska. Już rok później, czyli w 2016 roku dziewczyny z Łukawca wywalczały pierwszą lokatę podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych. Zdjęcie gminne zawody sportowo pożarnicze 2016 sekcja żeńska z prezesem OSP Łukawiec i przewodniczącym komisji rewizyjnej

Na przełomie wielu lat wiele zmieniło się w jednostce OSP Łukawiec. Lepszy sprzęt, nowy samochód, odnowiona remiza, ubrania specjalne, a także coraz więcej strażaków po przeszkoleniu napawa optymizmem.

Zobacz także:

OSP SkolinOSP Skolin

Rok powstania: 1925 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka posiada samochód ratowniczy marki Żuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Skolinie została założona w 1925