OSP Nowy Lubliniec

OSP Nowy Lubliniec post thumbnail image

Rok powstania: 1948
KSRG: Nie
Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER

Jednostka liczy 30 strażaków, w tym 14 czynnych, 6 honorowych i 10 wspierających.

W jednostce działają drużyny sportowo – pożarnicze: grupa A – mężczyźni i MDP – chłopcy.

Pierwsze zmianki o straży datowane są na 1949 rok, choć według ustnego przekazu był to 1948 rok. Inicjatorami tej idei byli: Jan Olko – pierwszy prezes, Jan Bakalarczyk – naczelnik, Antoni Łach – sekretarz, członkami zarządu zostali: Julian Chowaniec, Franciszek Kołodziej, Walenty Nienajadło i Józef Kołodziej. Wyposażenie stanowiły wiadra, bosaki oraz sikawka ręczna – pozostałość po wywiezionej ludności ukraińskiej. Dopiero w 1952 roku PSP w Lubaczowie przydzieliła motopompę typu M-400. Pierwszymi druhami, którzy odbyli kurs obsługi motopompy byli Stefan Sudyn i Jan Wilk. Siedzibą jednostki był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej, dawniej posiadłość popa. W latach 1960-1962 wybudowano nowy budynek remizy. W 2014 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Zdzisława Zadwornego rozbudowano obiekt, przeprowadzono remont remizy, doprowadzono wodę i gaz, którym jest ogrzewany budynek. Zmieniło się także jego otoczenie.

W 1966 roku Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie przydzieliła pierwszy samochód pożarniczy marki Żuk. Kolejny samochód tej samej marki, po karosażu OSP otrzymało w 1999r. Obecnie straż posiada samochód marki Peugeot Boxer. Na wyposażeniu jednostki znajduje się sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 2 motopompy, agregat prądotwórczy, piła spalinowa, pompa szlamowa, łódź ratunkowa, środki ochrony indywidualnej.

Poświęcenie samochodu marki Żuk – 2001 rok Na zdjęciu:(od lewej stoją) Edward Kielar, Jan Ścibor, Julian Piątek, Kazimierz Jankowski, Jan Bakalarczyk, Stefan Sudyn, Władysław Nienajadło, Marian Kublas, Jan Bańkowski, Zbigniew Krysa, Stanisław Kielar, (dolny rząd) Stanisław Wilk, Eugeniusz Kołodziej, Mieczysław Pasisz, Robert Farion, Jan Bielecki, Michał Drelich, Robert Ścibor, Marek Ważny

Założona 1996 roku przez druha Jana Bańkowskiego, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza bierze udział w zawodach sportowo – pożarniczych. W 1997 r. zdobywa I miejsce w gminie i III miejsce w zawodach rejonowych.

Gminny Dzień Strażaka i nadanie sztandaru dla OSP Nowy Lubliniec w dniu 05.06.2016 dh Józef Michalik, prezes OSP dh Marian Kublas

5 marca 2016r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podkarpackiego w Rzeszowie nadało jednostce sztandar.

21 kwietnia 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski straż została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

5 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru, połączona z   jubileuszem 67 rocznicy założenia OSP w Nowym Lublińcu.

źródło: OSP Nowy Lubliniec

Zobacz także:

OSP MłodówOSP Młodów

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy:  GLBA RENAULT Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie powstała 19 lipca 1931 roku. Od momentu powstania jednostka wnosiła duży wkład w rozwój wsi, budując własną drewnianą remizę strażacką która znajdowała się przy obecnej ulicy św. Floriana. W okresie międzywojennym za wypracowane przez jednostkę fundusze zakupiono węże

OSP ChotylubOSP Chotylub

Rok powstania: 1923 KSRG: Nie Pojazdy: GAZ Jednostka liczy 54 strażaków w tym 12 czynnych i 3 honorowych. Jednostka posiada samochód lekki marki ,,GAZ”. Strażnica to jedno stanowisko garażowe, typ alarmowania ,,Syrena”. Jednostka posiada na wyposażeniu m.in. aparaty oddechowe, motopompę M800, pompę szlamową Honda, drabinę przystawno-nasadkową, radiotelefon cyfrowy DP 1400.

OSP LipieOSP Lipie

Rok powstania: 1928 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK Jednostka liczy 47 strażaków, w tym 26 czynnych, 4 honorowych, 8 wspierających. Młodzieżowa Drużyna liczy 8 członków. OSP posiada samochód marki Zuk oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Strażnica posiada jedno stanowisko oraz syrenę ręczną.  W jednostce działa: drużyna sportowo-pożarnicza grupa A-mężczyźni oraz MDP chłopięco-dziewczęca.