Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Basznia Górna

OSP Basznia Górna

OSP Basznia Górna post thumbnail image

Rok powstania: 1931
KSRG: Nie
Pojazdy: GLBMRt OPEL MOVANO

Jednostka liczy 32 członków czynnych oraz 3 honorowych.

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód ratowniczy marki Opel Movano, motopompę PO-5,pompę pływającą Niagara, agregaty prądotwórcze z oświetleniem, węże tłoczne, gaśnicze i ssawne, buty specjalne gumowe, ubrania ochronne i specjalne, zbiornik wodny brezentowy 2000 litrów, rękawice ochronne, hełmy bojowe, pozostały niezbędny sprzęt przy akcjach gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Górnej powstała w 1931 roku. Statut został zatwierdzony pismem z dnia 10 lipca 1931 roku. Założycielami OSP byli: Grzegorz Pilip, Jan Beń, Grzegorz Szpak, Michałek Teodor.

Straż pożarna była wyposażona w wóz strażacki konny, ale nieznana jest data jego otrzymania. Wóz konny był wyposażony w pompę wodną oraz węże i bosaki. Według przekazów najstarszych mieszkańców wioski, do obsługi wozu konnego w latach siedemdziesiątych byli wytypowani mieszkańcy Baszni Górnej- Juszczak Ludwik oraz Władysław Sząj.

Historia działalności OSP Basznia Górna nie jest znana, przynajmniej do lat siedemdziesiątych. Wiele osób mogących opowiedzieć o działaniach OSP już nie żyje, a brak dokumentacji za wszystkie poprzednie lata uniemożliwia opisanie jej działalności. Wiadomo tylko że kolejnymi prowadzącymi OSP Basznia Górna byli: Antoni Józwa, Mieczysław Malec, Stanisław Drozd, Julian Kopciuch, Jan Załuski, Mirosław Fedor, Henryk Drozd.

W tym okresie OSP Basznia Górna otrzymała samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk.

Od 2009 roku OSP Basznia Górna rozpoczęła ożywioną działalność. Jednostka systematycznie z roku na rok jest doposażana w umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo –gaśniczy. Zakup umundurowania galowego pozwala strażakom ochotnikom na uczestnictwo w wielu wydarzeniach kościelnych i kulturalnych.

Jednostka OSP Basznia Górna uzyskała od 2009 roku sprzęt ratowniczo – gaśniczy sfinansowany przez Urząd Gminy w Lubaczowie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ponadto co roku korzysta też z darowizn, w tym 1% dla organizacji pożytku publicznego. Pozwala to na prowadzenie coraz szerszych działań.

Jednostka chcąc zaznaczyć swoją aktywność uczestniczy we wszystkich formach działań ratowniczo-gaśniczych oraz zabezpieczeniach imprez masowych. Ponadto bierze czynny udział w zawodach sportowo- pożarniczych, organizowanych na terenie swojej gminy oraz we wszelkich uroczystościach kulturalnych i kościelnych.

W chwili obecnej jednostka posiada 12 przeszkolonych strażaków ratowników w tym czterech strażaków ratowników technicznych, dwóch dowódców sekcji oraz czterech kierowców.

W 2019 roku jednostka otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Opel Movano. Kupno samochodu możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Drugą połowę środków pokryto z budżetu Gminy Lubaczów. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 228 780,00 zł.

OSP w Baszni Górnej

Foto: Lubaczow360.pl/ własne

Zobacz także:

OSP FutoryOSP Futory

Rok powstania: 1948 KSRG: Nie Pojazdy: GLBA RENAULT MASTER Jednostka liczy 45 strażaków w tym 35 czynnych, 4 honorowych i 6 wspierających. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zestaw

OSP BihaleOSP Bihale

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy: ŻUK (1987r) W jednostce jest 34 czynnych strażaków Jednostka posiada na wyposażeniu motopompę PO4 oraz podstawowy sprzęt ratowniczy. Remiza to jedno stanowisko garażowe z zapleczem