Lubaczów998 Jednostki OSP OSP Moszczanica

OSP Moszczanica

OSP Moszczanica post thumbnail image

Rok powstania: 1930
KSRG: Nie
Pojazdy: Star 66, GBA Star 266

Jednostka liczy 30 członków, 26 zwyczajnych, 4 honorowych.

Jednostka Operacyjno-Techniczna kategorii IV, 16 strażaków przeszkolonych, mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Straż jest wyposażona w dwa samochody gaśnicze: Star 66 i Star 266 ; motopompę gaśniczą M8/8 i motopompę szlamową oraz podstawowy sprzęt ratowniczy.

OSP w Moszczanicy została założona w 1930 roku. Pierwszym komendantem straży był Józef Stachów, który pełnił tę funkcję do roku 50.

Ochotnicza Straż Pożarna formalnie została reaktywowana w 1954r. Wówczas członkami –założycielami byli straży : Bednarz Augustyn, Nieckarz Wincenty, Jędruchów Ludwik, Mrówka Jan, Walicki Ludwik, Sobków Władysław, Sroka Karol, Stachów Józef, Kantor Władysław, Jaszczyszyn Tadeusz, Walicki Zbigniew, Markowicz Władysław, Dąbrowski Władysław, Kantor Julian.

OSP Moszczanica zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem 830 prowadzonym przez Wydział Społeczno-administracyjny WRN w Rzeszowie w dniu 10.04.1954r. 

W roku 1999 nastąpiła zmiana, prezesem został Eugeniusz Kantor a naczelnikiem Piotr Mrówka. W tym okresie nastąpił rozwój jednostki, organizacja liczy już 30 druhów.  W latach 1999-2012  OSP wyjeżdżała do akcji przeciwpożarowych i do podtopień, zalanych piwnic
i studzien. Jednostka brała udział w akcji powodziowej w północnej części woj. podkarpackiego nowo zakupionym samochodem marki „Żuk”, pod kierownictwem dh Władysława Gancarza. W latach 2004-2006 członkowie OSP adoptowali część świetlicy wiejskiej na remizę na duży samochód. W tych pracach druhowie przepracowali nieodpłatnie ponad 400 godzin, wszystkie prace wykonane zostały społecznie. W roku 2010 z inicjatywy mieszkańców Moszczanicy oraz zarządu OSP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie nadał organizacji sztandar. Nadanie sztandaru nastąpiło 16.05.2010r. Z treści tego dokumentu czytamy że, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. Podkarpackiego nadaje sztandar OSP w Moszczanicy jak symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej. Sztandar poświęcił kapelan Strażaków ks. Piotr Ciećkiewicz, życzenia na piśmie przysłał Prezes Janusz Konieczny. Sztandar został odznaczony „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa’’, odznaczenia dokonał członek Zarządu Wojewódzkiego, starosta Lubaczowski dh Józef Michalik, na uroczystości obecni byli Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego, powiatowego(sekretarz ZOP-Marian Bobecki) gminnego, Państwowej Straży Pożarnej; oraz władz Gminy Stary Dzików, wójt Gminy Aniela Hulak. Druhowie Smolak Stanisław, Nieckarz Franciszek którzy odeszli zrobili wiele dla OSP. Na wyróżnienie zasłużyli za działalność dla OSP dh. Prezes Kantor Eugeniusz, Gancarz Władysław, Osetek Bronisław, Mrówka Piotr, Kantor Jan Pachołek Bolesław, Tomczyszyn Andrzej, Obszański Piotr, Otulak Mariusz, Cempa Łukasz, Jabłoński Jan, Liren Leszek, Duda Grzegorz, Gancarz Dariusz, Pankiewicz Marcin, Sobków Adam, Nieckarz Zbigniew, Krzeszowicz Kasper. 

źródło: OSP Moszczanica

Zobacz także:

OSP ZałużeOSP Załuże

Rok powstania: 1920 KSRG: Nie Pojazdy:  SLRt RENAULT Jednostka liczy 35 strażaków, w tym 15 czynnych, 2 honorowych i 2 wspierających. Strażnica to jeden boks garażowy, a wyposażeniem jakim dysponuje jednostka

OSP WerchrataOSP Werchrata

Rok powstania: 1931 KSRG: Nie Pojazdy: GBA STAR Jednostka liczy 25 strażaków w tym: 18czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Wykaz sprzętu jakim dysponowała jednostka OSP Werchrata w latach 70 to samochód