Lubaczów998 Aktualności Ponad 66 tys. zł dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Lubaczowskiego!

Ponad 66 tys. zł dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Lubaczowskiego!

Ponad 66 tys. zł dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Lubaczowskiego! post thumbnail image
Dziś przedstawiciele MDP odebrali z rąk m.in. Poseł Teresa Pamuła, Starosty Lubaczowskiego Zenon Swatek oraz Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Janusza Jabłońskiego promesy na zakup sprzętu w ramach rządowego wsparcia.

5 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Dzięki tej rządowej dotacji młodzi strażacy z Podkarpacia, zrzeszeni w 332 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych otrzymają dofinansowanie w wysokości 1 986 000  zł.

 W powiecie lubaczowskim dotację otrzymało 14 jednostek OSP na łączną kwotę 66 253 zł. 

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną. (Źródło: MSWiA)

Zdjęcia: Powiat Lubaczowski

Zobacz także: