Lubaczów998 Aktualności Dzień Strażaka w Gminie Lubaczów

Dzień Strażaka w Gminie Lubaczów

Dzień Strażaka w Gminie Lubaczów post thumbnail image

Piękna pogoda towarzyszyła tegorocznym obchodom Dnia Strażaka w Gminie Lubaczów. W tym roku miejscowość Basznia Górna gościła u siebie wszystkie delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz zaproszonych na uroczystości gości.

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele filialnym pw. Imienia Maryi w Podlesiu przez ks. Sławomira Szewczaka – kapelana straży pożarnych.

Po Eucharystii nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, kompanii honorowej i gości na plac przy remizie strażackiej w Baszni Górnej, gdzie miała miejsce druga część obchodów. Na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Górnej na wydarzenie przybyli m.in.: Poseł  na Sejm RP- Pani Teresa Pamuła, Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Pan Zenon Swatek wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu – Martą Tabaczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie – dh Leszek Król, w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów – Pan Grzegorz Szafran, w zastępstwie Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie –  mł. bryg. Wiktor Serafin oraz kpt. Marek Chomyszyn, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie – kom. Jacek Stelmaszyk, w zastępstwie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie – ppor. Andrzej Sopel.

Po złożeniu raportu przez dowódcę pododdziału, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień strażackich dla zasłużonych członków OSP z Gminy Lubaczów:

 Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został: dh Ryszard Antonik,
– Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Sławomir Szewczak, dh Witold Pilip,
– Odznaką za wysługę 50 lat odznaczony został: dh Bronisław Koczan,
– Odznaką za wysługę 25 lat odznaczony został: dh Jarosław Fedor,
– Odznaką za wysługę 20 lat odznaczony został: dh Witold Pilip,
– Odznaką za wysługę 15 lat odznaczeni zostali: dh Jan Kuryś, dh Wojciech Kuryś, dh Rafał Kuryś,
– Odznaką za wysługę 10 lat odznaczeni zostali: dh Mateusz Mazurkiewicz, dh Arkadiusz Rawski,
– Odznaką za wysługę 5 lat odznaczeni zostali: dh Robert Szeliga, dh Łukasz Bronhard, dh Piotr Mazurkiewicz,
– Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: dh Krzysztof Szaj, dh Grzegorz Pilip, dh Rafał Kuryś, dh Paweł Walczy, dh Henryk Wacnik,
– Listem Pochwalnym Wójta Gminy Lubaczów za aktywną działalność strażacką w 2022 r. wyróżnieni zostali: dh Arkadiusz Rawski, dh Wojciech Kuryś, dh Józef Mazurkiewicz, dh Grzegorz Sycz, dh Filip Baran, dh Wiesław Rudnik, dh Mariusz Chmiel- za którego list odebrał syn.

Głos podczas uroczystości zabrali: Wójt Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel, Poseł na Sejm RP – Teresa Pamuła, Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Zenon Swatek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie – dh Leszek Król oraz Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Wiktor Serafin.

Wójt dziękując Strażakom – Ochotnikom podkreślił, że otrzymane przez nich odznaczenia są wyjątkowym uhonorowaniem służby. Docenieniem tej służby są również działania mające na celu doposażenie i modernizację jednostek. Obecnie w podstawowym wyposażeniu OSP jest 10 nowych samochodów. Na 2023 rok Gmina wyznaczyła sobie cel, by dokonać zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podnośnikiem hydraulicznym dla OSP Krowica Hołodowska. Pan Wiesław Kapel podkreślił, że będzie to samochód, którego nie ma żadna jednostka. Dodał również, że to nie koniec zmian w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Rada Gminy przyjmie na najbliższej sesji Program Rozwoju Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2023-2028 opisujący przyszłe inwestycje i zakupy, na które Samorząd zabezpieczy środki w swoim w budżecie oraz będzie poszukiwał zewnętrznych źródeł finasowania, tak by sprostać potrzebom strażackiej służby i wspierać jednostki, których aktywność jest warta docenienia.

Wydarzeniu towarzyszył również piknik, na którym dzięki ustawionym hydronetkom i podłączonym do nich wężom, dzieci bawiły się w małych strażaków, malowały piękne obrazy, składały papierowe wozy strażackie oraz skakały na dmuchańcu.

Dziękujemy Gospodarzom tegorocznych uroczystości strażackich- OSP Basznia Górna oraz Zarządowi Gminnemu OSP, za przygotowanie tego wydarzenia, a także miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w organizację Gminnego Dnia Strażaka.

Gmina Lubaczów

Zobacz także: