Lubaczów998 Aktualności Strażacy z Nowej Grobli otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Strażacy z Nowej Grobli otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Strażacy z Nowej Grobli otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy post thumbnail image

W piątek (27.10) miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Grobli.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości druha Łukasza Giera, który przyjął mł. bryg. Wiktor Serafin – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie.

Prezes OSP Nowa Grobla – druh Witold Szyk w krótkim wystąpieniu przywitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Burmistrz Oleszyc Andrzej Gryniewicz,  Proboszcz Parafii Bihale ks. Mieczysław Startek  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. Wiktor Serafin, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce Tomasz Smędra, a także przedstawiciele Rady Miejskiej oraz druhowie z pozostałych jednostek OSP w gminie Oleszyce.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświecenie samochodu przez Proboszcza Parafii Bihale, odczytanie aktu przekazania samochodu oraz wręczenie kluczyków i dokumentów przez Burmistrza Oleszyc i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach na ręce Naczelnika OSP Nowa Grobla- Wojciecha Presza. Po tym symbolicznym przekazaniu, samochód stał się oficjalnie własnością jednostki OSP w Nowej Grobli. Następnie zgromadzeni wysłuchali przemówień okolicznościowych zaproszonych gości, którzy pogratulowali druhom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy- za poświęcenie i zaangażowanie dla dobra środowiska lokalnego, podkreślając ważną rolę strażaków i doceniając ich wysiłek.

Na zakończenie Prezes OSP Nowa Grobla podkreślił, iż pozyskany samochód jest efektem starań wielu osób. W imieniu druhów wyraził wdzięczność i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu.

Warto wspomnieć, że koszt samochodu wraz ze sprzętem wyniósł 118 500,00 zł.: dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce – 115 000,00 zł, pozostała suma to środki własne w wysokości 3 500 00 zł.

– Samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z jego wyposażeniem z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu. – czytamy na stronie oleszyce.pl

Jednostka OSP w Nowej Grobli liczy 24 strażaków tym 22 czynnych i 2 honorowych. Do tej pory tamtejsi druhowie posiadali starego Żuka z 1992 roku. Z kolei strażnica posiada jeden boks garażowy oraz pomieszczenie biurowe. Na wyposażeniu straży są między innymi: motopompa PO 5, radiostacje przenośne Motorola. Jednostka Operacyjno-techniczna IV kategorii, 9 strażaków przeszkolonych do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. W 2022 roku strażacy z Nowej Grobli nie uczestniczyli w żadnej akcji. Nowe auto zapewne sprawi, że tamtejsi druhowie będą mogli wyjeżdżać do zdarzeń, by udzielać pomoc innym.

Zdjęcia: oleszyce.pl/ zlubaczowa.pl

Zobacz także: