Lubaczów998 Aktualności Nadanie nowego sztandaru dla KG PSP oraz odsłonięcie Ściany Pamięci poległych strażaków

Nadanie nowego sztandaru dla KG PSP oraz odsłonięcie Ściany Pamięci poległych strażaków

Nadanie nowego sztandaru dla KG PSP oraz odsłonięcie Ściany Pamięci poległych strażaków post thumbnail image

1 lipca 2022 r. w Komendzie Głównej PSP odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz nadania sztandaru Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, po czym w asyście dowódcy uroczystości dokonał przeglądu i przywitał się z pododdziałami.

„Szanowni Państwo, to nieprzypadkowo spotykamy się dziś, 1 lipca… W 1992 r. 1 lipca zaczęła obowiązywać tak realnie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej i od tego momentu właśnie mija 30 lat” – powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, witając przybyłych na uroczystość gości.

Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszyło wiele wzniosłych momentów a jednym z nich było odsłonięcie Ściany Pamięci poświęconej Strażakom Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zginęli w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń, od 1950 r. do chwili obecnej.

„Dzisiaj będziemy odsłaniać Ścianę Pamięci – Ścianę Pamięci  ludzi, którzy wypełnili rotę ślubowania do samego końca. Są tam nazwiska Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej – wszyscy razem do akcji i wszyscy razem „po drugiej stronie”. Odsłonimy tę ścianę, żeby Ich upamiętnić …” – podkreślił gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, po czym wspólnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Maciejem Wąsikiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Bartosikiem, szefami służb Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa oraz zastępcą szefa Kancelarii Sejmu Panem Christianem Młynarkiem, dokonali uroczystego odsłonięcia Ściany, znajdującej się w holu budynku Komendy Głównej PSP.

Szczególnym momentem uroczystości było pożegnanie dotychczasowego sztandaru Komendy Głównej PSP oraz nadanie nowego. Do tego ważnego momentu nawiązał w swojej wypowiedzi gen. brygadier Andrzej Bartkowiak słowami:
„Właśnie dziś mija 30 lat PSP i to wspaniały moment, żeby pożegnać sztandar, który służył nam przez 27 lat i powitać nowy. Sztandar to Bóg, to Honor to Ojczyzna … Choć sztandar przyjmuje Komenda Główna to jest on dla wszystkich strażaków, tak jak to powiedział już w 1995 r., kiedy po raz pierwszy wręczano sztandar Komendzie Głównej,  ś.p. generał brygadier Feliks Dela”.

Sztandar przekazał przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, wypowiadając przy tym słowa:
„W imieniu społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przekazuję ufundowany sztandar w celu dokonania aktu wręczenia”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, wręczając nowy sztandar komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi powiedział:
„Wręczam Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej sztandar ufundowany przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze”.

Nadany dziś sztandar został poświęcony przez kapelana krajowego strażaków księdza st. bryg. Jana Krynickiego w asyście ewangelicko-augsburskiego kapelana strażaków księdza mł. bryg. Adama Glajcara oraz prawosławnego kapelana strażaków ojca archimandryty Sergiusza.

Podczas dzisiejszego apelu szerokie grono zasłużonych osób odebrało odznaczenia państwowe i resortowe oraz dyplomy komendanta głównego PSP, jak również nadane zostały wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Komendy Głównej PSP. Serdecznie gratulujemy, bowiem to wielki zaszczyt odbierać wyróżnienie w dniu 30 jubileuszu powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością a byli to m.in.: poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, przedstawiciele MSWiA na czele z sekretarzem stanu w MSWiA Panem Maciejem Wąsikiem, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Bartosik, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nadbryg. Marek Kubiak, szefowie służb Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, zastępca szefa Kancelarii Sejmu RP Pan Christian Młynarek, byli  komendanci główni PSP i ich zastępcy, komendanci wojewódzcy oraz komendanci szkół PSP, kapelani strażaków, przedstawiciele związków zawodowych działających w PSP oraz funkcjonariusze i pracownicy PSP.

24 sierpnia 2021 r. uroczystym apelem z okazji 30 rocznicy uchwalenia ustaw o Państwowej Straży Pożarnej oraz o ochronie przeciwpożarowej, rozpoczęliśmy cykl rocznych obchodów 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Dzisiejszym wydarzeniem, dokładnie 30 lat od dnia, kiedy Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła realizację swojej misji ratowniczej, kończymy obchody, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju PSP a przede wszystkim dziękując tym, którzy z narażeniem własnego życia każdego dnia udają się na ratunek drugiemu człowiekowi. Ku Chwale Ojczyzny!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji video z dzisiejszego apelu https://fb.watch/d_DtASavHw/ – cz.1, https://fb.watch/d_CJWP7SOn/ – cz. 2,
oraz okolicznościowego filmu obrazującego historię Państwowej Straży Pożarnej od momentu jej powołania do chwili obecnej, który dziś zaprezentowano na placu KG PSP.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski. Tomasz Zamiela

Galeria zdjęć z tego wydarzenia

Zobacz także: