Lubaczów998 Aktualności Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych post thumbnail image

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP / zakresy obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP.

Wśród wielu zadań, które przekazano zastępcom komendantów wojewódzkich, wyróżnić należy jedno szczególne – będą oni pełnić rolę koordynatorów ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Powyższe, jest realizacją zapisu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, zgodnie z którym „Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi ochotnicze straże pożarne”.

Decyzje personalne zostały wręczone w obecności: wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, Pawła Szefernakera, Bartosza Grodeckiego, zastępców komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka, nadbryg. Arkadiusza Przybyły oraz komendantów wojewódzkich PSP, a odebrali je:

 1. mł. bryg. Michał PIĘTA – KW PSP we Wrocławiu
 2. st. bryg. Marek RUSOŃ  – KW PSP w Toruniu
 3. st. bryg. Mirosław BURY – KW PSP w Lublinie
 4. bryg. Maciej IWKO – KW PSP w Gorzowie Wlkp.
 5. st. bryg. Paweł MALINOWSKI – KW PSP w Łodzi
 6. st. bryg. Mariusz ŁACIAK – KW PSP w Krakowie
 7. st. bryg. Tomasz CYBUL – KW PSP w Warszawie
 8. bryg. Dariusz GIEROŃ – KW PSP w Opolu
 9. st. bryg. Janusz JABŁOŃSKI – KW PSP w Rzeszowie
 10. st. bryg. Paweł Piotr OSTROWSKI – KW PSP w Białymstoku
 11. bryg. Wojciech BERENT – KW PSP w Gdańsku
 12. st. bryg. Rafał ŚWIERCZEK – KW PSP w Katowicach
 13. st. bryg. Sławomir KARWAT – KW PSP w Kielcach
 14. st. bryg. Tomasz OSTROWSKI – KW PSP w Olsztynie
 15. bryg. Tomasz GRELAK – KW PSP w Poznaniu
 16. st. bryg. Marek POPŁAWSKI – KW PSP w Szczecinie.

Podczas dzisiejszego wydarzenia minister Maciej Wąsik powiedział:

„Realizujemy uchwaloną pół roku temu ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która w jednym z postanowień utworzyła nowe funkcje – w każdym województwie będzie zastępca komendanta, który będzie dbał o współpracę PSP z OSP ale będzie także dbał o to, żeby sprzęt, który kupujemy, który przekazujemy do OSP, trafiał w jak najlepsze ręce, który będzie dbał o to, żeby straże pożarne ochotnicze rozwijały się … Ta współpraca to jest wielka sprawa!”

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zabierając głos podczas uroczystości skierował do zebranych słowa:

„ Szanowni Państwo, to niezwykle ważny dzień, bo ustawa powstawała w ogromnych trudach, wielu wyzwaniach i to jest fenomenalny moment, żeby podziękować panu ministrowi Kamińskiemu, ministrowi Wąsikowi, bo to od nich zależało bardzo wiele.  Ta ciężka praca przełożyła się na wielki sukces. Ustawa o OSP to ziszczenie marzeń wielu pokoleń strażackich. 150 lat i więcej ochotniczej służby i jest ustawa!”

“Panowie Komendanci, podejmujecie się wielkiego wyzwania, dlatego, że całemu kierownictwu MSWiA i KG PSP zależy, żeby te relacje z OSP były na najwyższym poziomie! Zależy mi na tym, żebyście byli wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebni. Dlatego, musicie być w stałym kontakcie z druhami” – dodał gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, zwracając się do komendantów – koordynatorów ds. OSP.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zastępcom i życzymy dobrej współpracy z OSP, która zaowocuje dalszym rozwojem obu formacji!

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: st. str. Monika Nowakowska – Brynda, bryg. Karol Kierzkowski / KG PSP

Zobacz także: