Lubaczów998 Aktualności Spotkanie zespołu KG PSP ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych

Spotkanie zespołu KG PSP ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych

Spotkanie zespołu KG PSP ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych post thumbnail image

W dniach 16-17 maja br. w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie zorganizowano drugie spotkanie zespołu komendanta głównego PSP ds. działań poszukiwawczo-ratowniczych, powołanego decyzją nr 10 z dnia 24 stycznia 2022 r.

W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP, dowódcy i zastępcy specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych wchodzących w skład USAR Poland oraz instruktorzy psów ratowniczych.

Celem przedmiotowego spotkania jest:

  • aktualizacja obowiązujących zasad organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG oraz wydzielenie części dot. USAR Poland;
  • opracowanie nowych zasad odnoszących się do działań poza granicami kraju, w których udział bierze USAR Poland. 

Poruszone ustalenia dotyczyły m.in.:

  • zmian w strukturze poszczególnych poziomów gotowości SGPR,
  • nowelizacji wykazu wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do działań poszukiwawczo-ratowniczych,
  • szkoleń specjalistycznych.

Warto nadmienić, że w drugiej połowie bieżącego roku planowany jest udział grupy USAR Poland w międzynarodowych ćwiczeniach, które odbędą się na terytorium Austrii.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP.

Zobacz także:

PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI PREZENTÓW DLA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITAL W LUBACZOWIEPODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI PREZENTÓW DLA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITAL W LUBACZOWIE

Drogie druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego po raz kolejny udowodniliście, że można na Was liczyć. Dyrekcja szpitala, pracownicy oddziału pediatrycznego w szpitalu w  Lubaczowie oraz organizatorzy  pragną złożyć wyrazy uznania za Wasze wielkie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz bliźniego i naszego środowiska.