Lubaczów998 Aktualności Wizyta strażaków w obozie harcerskim

Wizyta strażaków w obozie harcerskim

Wizyta strażaków w obozie harcerskim post thumbnail image

Strażacy jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku pomagają wybrać odpowiednie miejsce na rozbicie namiotów oraz wspomagają harcerzy w bezpiecznej organizacji obozu.

W piątek 8 lipca br. strażacy przeprowadzili spotkanie z uczestnikami obozu harcerskiego w Nowym Lublińcu. Podczas wizytacji sprawdzono zabezpieczenie przeciwpożarowe, oznakowanie miejsca zbiórki do ewakuacji, sprawdzono łączność i komunikowanie się ze strażakami oraz pomiędzy osobami funkcyjnymi na terenie obozu. Elementem spotkania z dziećmi były również pogadanka na temat właściwych zachowań i postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń, także tych, które mogą wystąpić na terenie obozu z uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, bezpiecznej ewakuacji.

Spotkanie było okazją do przećwiczenia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i alarmowania służb. Przeprowadzona została próbna ewakuacja obozu.

W spotkaniu uczestniczyły również jednostki ochotniczych straży pożarnych z Niemstowa i Cieszanowa.

Życzymy bezpiecznego wypoczynku !

Opracował: mł. bryg. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: mł. bryg. Michał Lautenszleger, mł. kpt. Damian Stachów

 

Zobacz także: