Dzień: 2022-11-07

OSP FolwarkiOSP Folwarki

Rok powstania: 1910 KSRG: Nie Pojazdy: SLRt PEUGEOT BOXER Jednostka liczyła w 2018 roku 47 strażaków, w tym 41 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających. Jednostka posiada lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT BOXER 335 L2H2. Strażnica to jedno stanowisko garażowe na lekki samochód ratowniczy, alarmowanie odbywa się poprzez syrenę elektryczną uruchamianą bezpośrednio,

Projekt DROGI-V- nowe pojazdy dla PSP w LubaczowieProjekt DROGI-V- nowe pojazdy dla PSP w Lubaczowie

Projekt DROGI-V, czyli ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V’ realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Jego wartość to ponad 340 milionów złotych, większość to środki unijne.