Lubaczów998 Aktualności 50-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

50-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

50-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego post thumbnail image

W roku jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej (2022 r.), piękną rocznicę tj. 50 lat istnienia, obchodzi Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.
Powstał on w 1972 r. jako Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie – Dębince, na podstawie Zarządzenia Nr 81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1972 r. a kamienie milowe w jego rozwoju prezentuje  infografika zamieszczona poniżej.

9 czerwca 2022 r. w siedzibie CNBOP odbyły się uroczystości, upamiętniające powstanie i rozwój Instytutu. Udział w wydarzeniu wzięli: zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, rektor komendant SGSP, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni a jednocześnie przewodniczący Rady Naukowej CNBOP-PIB, funkcjonariusze i pracownicy CNBOP aktualnie pracujący a także Ci, którzy mieli swój wkład pracy w minionych latach.

Wszystkich przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor CNBOP-PIB st. bryg. Paweł Janik, po czym uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia filmu, będącego niejako podróżą w czasie do początków CNBOP, krótkim spotkaniem z częścią osób, które przez minionych 5 dekad, wspólnym wysiłkiem przyczyniły się do rozwoju Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Dzisiejszy apel okolicznościowy był doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych, wobec tego wręczone zostały strażakom, pracownikom cywilnym i osobom współpracującym odznaczenia państwowe, resortowe oraz dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Po zakończonej ceremonii, podczas okolicznościowego przemówienia, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk skierował do zebranych słowa:

“To jak dzisiaj wygląda strażak, jak wygląda sprzęt, którego używa do działań, jak wygląda zabezpieczenie strażaka, to w dużej mierze zasługa CNBOP i za to składam wielkie podziękowania…
Dziękuję wszystkim byłym dyrektorom za zaangażowanie, za rozwój, bo każdy z Was coś do tego wniósł i swoją „cegiełkę” tutaj zostawił… To jest zasługa wszystkich Państwa, którzy pracowali, pracują, pełnili służbę, pełnią do dzisiaj, zasługa za to, jak dzisiaj wygląda i jak funkcjonuje Instytut … Gratuluję i życzę dalszego rozwoju”.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski

Zobacz także: