Lubaczów998 Aktualności Dofinansowanie dla PSP w Lubaczowie na rozbudowę strażnicy

Dofinansowanie dla PSP w Lubaczowie na rozbudowę strażnicy

Dofinansowanie dla PSP w Lubaczowie na rozbudowę strażnicy post thumbnail image

Inwestycja planowana przez Państwową Straż Pożarną w Lubaczowie znalazła się na liście zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

11 kwietnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. Na liście zadań znalazła się inwestycja planowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Chodzi o budowę budynku garażowo – warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów przy KP PSP w Lubaczowie

Już w 2021 roku dzięki wsparciu finansowemu Starosty Lubaczowskiego oraz wszystkich wójtów i burmistrzów z gmin powiatu lubaczowskiego opracowana została dokumentacja projektowa dla planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego obiektu o dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek garażowo-warsztatowy do dekontaminacji pojazdów, połączony z istniejącą częścią, jednokondygnacyjnym łącznikiem nadziemnym umożliwiającym komunikację między budynkami na poziomie piętra. Budynek zostanie w pełni wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, kanalizacje technologiczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji, odciągu spalin (z garaży),  elektryczną, odgromową oraz teletechniczną.

Na kondygnacji parteru zlokalizowano m.in.: pomieszczenia techniczne (pralnia, suszarnia, sprężarkownia, kotłownia), garaże, myjnia. Na piętrze planowana jest lokalizacja świetlicy, magazynu, pomieszczeń socjalnych i toalet. Kolejną z części piętra planuje się przeznaczyć na salę edukacyjną „ognik” wraz z oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym jako komora zadymiająca. Pomieszczenia te mają służyć w prowadzeniu przez strażaków zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obiekt wyposażony będzie w rozwiązania umożliwiające swobodne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje również rozbiórkę istniejących obiektów gospodarczych kolidujących z planowaną inwestycją na działce Inwestora, przebudowę i rozbudowę placu manewrowego dla pojazdów specjalistycznych Straży Pożarnej wraz z lokalizacją miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, likwidację kolidującej zewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej, budowę i przebudowę przyłącza wodociągowego z doprowadzeniem do projektowania obiektu, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na częściowe odprowadzenie ścieków powstałych podczas dekontaminacji pojazdów oraz połączonego  separatorem wyposażonego w osadnik, a także przyłącz gazu.

Zrealizowanie zadania pn. „Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów” wpłynie na zwiększenie powierzchni garażowej oraz pozwoli na wykonywanie dekontaminacji pojazdów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego używanego podczas działań ratowniczych w środowisku skażonym niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zwiększenie powierzchni garażowej umożliwi garażowanie wszystkich pojazdów i sprzętu ratowniczego w pomieszczeniach o dodatniej temperaturze. Garażowanie w takich warunkach pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego pozwoli na ich utrzymanie w ciągłej gotowości do wprowadzenia do działań ratowniczych. Obniżeniu ulegną również koszty ich użytkowania oraz wydłuży się okres ich eksploatacji. Wykonanie myjni samochodowej (stanowiska do prowadzenia dekontaminacji) oraz wpięcie kanalizacji odprowadzającej wodę skażoną do bezodpływowego zbiornika będzie miało wpływ na ograniczenie szkodliwego oddziaływania obiektu na środowisko. Zwiększenie powierzchni placów manewrowych w celu zapewnienia dojazdu do nowego budynku oraz przebudowa istniejących placów i dróg komunikacyjnych (w tym zwiększenie ich nośności) wpłynie na poprawę warunków przemieszczania się ciężkich pojazdów pożarniczych po terenie jednostki. – opisuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie st. kpt. Wojciech Wus

Jak dodaje Wojciech Wus, realizacja przedstawionych planów budowlanych poza poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków wpłynie na poprawę zapewnienia gotowości bojowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. 

Jak podkreśla zastępca komendanta PSP w Lubaczowie, planowana inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu Anny Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej

źródło: zlubaczowa.pl

Zobacz także: