Lubaczów998 Zdarzenia Jędrzejówka: podejrzenie wycieku gazu

Jędrzejówka: podejrzenie wycieku gazu

Jędrzejówka: podejrzenie wycieku gazu post thumbnail image
Podczas pełnienia dyżuru ratownicy medyczni usłyszeli dźwięk alarmowy czujki gazowej znajdującej się koło piecyka grzewczego.
Następnie nie zwłocznie powiadomili o tym zdarzeniu straż pożarną oraz zakręcili zawór gazowy, otworzyli wszystkie okna w pomieszczeniach i opuścili budynek.

Po przybyciu na miejsce i zebraniu informacji od ratowników, działania podjęte przez strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i oczekiwaniu na strażaków z PSP Lubaczów. Strażacy z Narola sami nie mogli prowadzić działań ze względu na brak czujnika wielogazowego na stanie.
Po przybyciu strażaków z Lubaczowa sprawdzono pomieszczenia oraz okolice piecyka specjalnym czujnikiem, nie stwierdzając zagrożenia. Zalecono jednak aby odpowiednie służby tj. pogotowie gazowe jeszcze raz sprawdziło dokładnie działanie piecyka grzewczego ostatecznie wykluczając zagrożenie.

Siły i  środki:

🚒 OSP KSRG Narol (GBA Star 244)
🚒 PSP Lubaczów (GCBA Man TGM 18.340)

źródło: OSP Narol

Zobacz także: