Lubaczów998 Aktualności Spotkanie noworoczne OSP

Spotkanie noworoczne OSP

Spotkanie noworoczne OSP post thumbnail image

Tradycyjnie strażacy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów spotykają się na początku roku, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. W ubiegłym tygodniu takie spotkanie odbyło się w Lisich Jamach.

26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach miało miejsce pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Zarządu oraz ustalenie planu pracy na 2023 rok. Część oficjalną poprowadził dh Krzysztof Szczybyło Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Lubaczów- Wiesław Kapel podziękował Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych i innym instytucjom za wzorową współpracę. To był wyjątkowo trudny rok ze względu na konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i związany z tym napływ uchodźców. Tym bardziej strażacy, przez swoją służbę i zaangażowanie zasłużyli na słowa uznania. Wójt podkreślił również, jak ważna jest promocja Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki której zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania pracy strażackiej,  wstępowania w jej szeregi oraz nabywania umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Pan Wiesław Kapel omówił także tegoroczny projekt budżetu, w którym obok wydatków na bieżącą działalność OSP, ważną cześć stanowią planowane zakupy sprzętu strażackiego i inwestycje w zakresie infrastruktury.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie: bryg. Michał Lautenszleger- zastępca komendanta oraz kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.

Na zakończenie kapelan powiatowy strażaków ks. Sławomir Szewczak odmówił modlitwę, a strażacy podzielili się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia.

Gmina Lubaczów

Zobacz także:

Bezpieczne wakacje – służby przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynkuBezpieczne wakacje – służby przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas nadchodzących wakacji było tematem wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Naradzie, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.