Lubaczów998 Aktualności Zjazd wojewódzki na Podkarpaciu

Zjazd wojewódzki na Podkarpaciu

Zjazd wojewódzki na Podkarpaciu post thumbnail image

Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP weszła w fazę końcową. Rozpoczęły się zjazdy wojewódzkie. Pierwszy odbył się na Podkarpaciu, gdzie delegaci zarządów powiatowych wyłonili wojewódzkie władze Związku.

W skład Prezydium Zarządu wybrani zostali:: prezes Jan Pac (pow. niżański), wiceprezesi – Franciszek Augustyn (pow. mielecki), Zbigniew Chmielowiec (pow. kolbuszowski), Bogdan Cioch (pow. rzeszowski), Witold Kazienko (pow. przemyski) i Stanisław Święch (pow. jasielski), sekretarz Jacek Hynowski (pow. tarnobrzeski)

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Podkarpackiego odbył się 5 marca w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie pod Rzeszowem. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał wiceprezes Zarządu Głównego, prezes ZOW Związku OSP RP Janusz Konieczny. Powitał delegatów 22 oddziałów powiatowych Związku OSP RP reprezentujących 1277 ochotniczych straży pożarnych województwa podkarpackiego, prezesów zarządów oddziałów powiatowych oraz członków ustępujących władz wojewódzkich. Odczytał również nazwiska druhów, którzy w ostatnich latach odeszli z naszych szeregów, i wspomniał śmierć mieszkańców Ukrainy, w tym ukraińskich strażaków podczas wojny z rosyjskim agresorem. Uczczono pamięć zmarłych.

Zjazdowi przewodniczyli delegaci: z powiatu jasielskiego Stanisław Święch i Zbigniew Jurek z powiatu łańcuckiego. Sekretarzem został Wojciech Zioło z Tarnobrzega. W Prezydium Zjazdu zasiedli: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, wiceprezes ZG Janusz Konieczny, delegatka na zjazd z powiatu leżajskiego Agnieszka Wyszyńska, zasłużony przedstawiciel OSP w Chorzowie i delegat z powiatu jarosławskiego Jan Paszczyński.

Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowani zostali: Aleksander Kopacz, Eugeniusz Nawracaj i Andrzej Wiernusz. Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia odznaczeni zostali: Dawid Dziuban, Rafał Grela, Bartosz Kapinos, Bartosz Marszałek, Dariusz Piekuś, Piotr Piekuś, Jarosław Ziobrowski. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: Janusz Bik, Tadeusz Gęśla, Jan Kindelski, Bogdan Maraj, Janusz Pieczonka. Strażacką Gwiazdę Podkarpacia otrzymali: Józef Dzindzio, Kazimierz Janiga, Jan Pac, Edward Szlichta, Krzysztof Tomków, Józef Turoń.

Druh Janusz Konieczny należy do OSP w Jaćmierzu i Rymanowie od ponad 60 lat, przez ponad 30 lat był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i przez blisko 30 lat był członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP. Zrezygnował z dalszego kandydowania, przekazując stery kolejnym pokoleniom.

Sprawozdanie Sądu Honorowego OW ZOSP RP przedstawił przewodniczący ks. Józef Jasiurkowski, a Komisji Rewizyjnej przewodniczący Józef Dzindzio.

V Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego, a po merytorycznej dyskusji jednomyślnie zatwierdził skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego OW ZOSP RP Woj. Podkarpackiego na kolejną kadencję 2022‒2027.

Skład Prezydium Zarządu: prezes Jan Pac (pow. niżański), wiceprezesi – Franciszek Augustyn (pow. mielecki), Zbigniew Chmielowiec (pow. kolbuszowski), Bogdan Cioch (pow. rzeszowski), Witold Kazienko (pow. przemyski) i Stanisław Święch (pow. jasielski), sekretarz Jacek Hynowski (pow. tarnobrzeski), członkowie prezydium – podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, ks. Józef Jasiurkowski (pow. dębicki), Józef Golec (pow. leżajski), Tomasz Kotliński (pow. jarosławski) i Grzegorz Klecha (pow. sanocki). Zarząd Oddziału Wojewódzkiego wybrał swoich przedstawicieli do składu Zarządu Głównego na lata 2022‒2027, którymi zostali: Franciszek Augustyn, Jan Pac, Witold Kazienko i Stanisław Święch.

W Komisji Rewizyjnej zasiedli: przewodniczący Zbigniew Jurek (pow. łańcucki), wiceprzewodniczący Edward Pokrywak (pow. lubaczowski), sekretarz Józef Tucki (pow. krośnieński), członkowie – Janusz Bik (pow. mielecki) i Tadeusz Serafin (pow. kolbuszowski). Sąd Honorowy reprezentują: przewodniczący Władysław Tabasz (pow. ropczycko-sędziszowski), wiceprzewodniczący Jan Kucaj (pow. rzeszowski), sekretarz Ryszard Szado (pow. stalowowolski), członkowie – Stanisław Górski (pow. jarosławski) i Jerzy Góralewicz (pow. przemyski).

Oprawę muzyczną Zjazdu zapewnił chór OSP Zakrzów z Tarnobrzega pod dyrekcją Anety Surowiec.

źródło: ZOSP RP

Zobacz także:

Spotkanie dotyczące dotacji “Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”Spotkanie dotyczące dotacji “Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”

22 czerwca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyło się spotkanie w trakcie którego zostały podpisane i przekazane umowy na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży