Dzień: 2022-10-18

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży PożarnejNarada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 17-18 października 2022 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie odbyła się narada kadry kierowniczej PSP z udziałem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka, zastępców komendanta głównego PSP, dyrektorów biur Komendy Głównej PSP oraz komendantów wojewódzkich i szkół PSP.