Lubaczów998 Aktualności Gminne eliminacje OTWP w Gminie Lubaczów

Gminne eliminacje OTWP w Gminie Lubaczów

Gminne eliminacje OTWP w Gminie Lubaczów post thumbnail image

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Świetlicy w Załużu 15 marca 2023 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W gminnych eliminacjach wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W grupie pierwszej rywalizowali uczniowie z klas od I do IV, w grupie drugiej z klas od V do VIII.  Turniej składał się z części pisemnej i ustnej. Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 4 osoby z grupy pierwszej i 4 osoby z grupy drugiej.

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa I-IV

  1. Tymoteusz Pamuła – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,
  2. Julia Tworko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,
  3. Kacper Polak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej.

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa V-VIII

  1. Łukasz Kornaga – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,
  2. Julia Korzeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej,
  3. Damian Furgała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach.

Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej weźmie udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 20 kwietniu br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Sekretarz Gminy Lubaczów pogratulował zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom, życząc im kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania skierował również w stronę opiekunów uczniów oraz komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju.

Głównymi Organizatorami wydarzenia była Gmina Lubaczów i Związek Gminny OSP RP w Lubaczowie.

Gmina Lubaczów

Zobacz także: