Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka post thumbnail image

Z okazji obchodzonego 4 maja – Dnia Strażaka, słowa życzeń do wszystkich polskich strażaków skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Ich treść zamieszczamy poniżej:

Zobacz także:

Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży PożarnychSzesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP / zakresy obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP.