Lubaczów998 Aktualności OSP w Cewkowie z dofinansowaniem

OSP w Cewkowie z dofinansowaniem

OSP w Cewkowie z dofinansowaniem post thumbnail image

W poniedziałek, 30 maja 2022 r., ogłoszone zostały wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych są: pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Wnioski o dofinansowanie do trzech inwestycji w ramach II edycji Polskiego Ładu mogły składać samorządy z całego kraju. Poziom tego dofinansowania może wynieść do 95 procent wartości inwestycji.

Gmina Stary Dzików otrzymała dofinansowanie na:
– poprawę stanu infrastruktury poprzez rozbudowę remizy w Cewkowie, przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz budowę boiska sportowego w Starym Dzikowie – 3.145.000,00 zł
– budowę placów zabaw na terenie gminy Stary Dzików – 2.125.000,00 zł
– modernizację ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie – 3.705.000,00 zł

źródło: Gmina Stary Dzików

 

Zobacz także: