Lubaczów998 Aktualności Obchody Święta Strażaka w KP PSP w Lubaczowie

Obchody Święta Strażaka w KP PSP w Lubaczowie

Obchody Święta Strażaka w KP PSP w Lubaczowie post thumbnail image

16 maja przed siedzibą komendy powiatowej PSP w Lubaczowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. 

Uroczysty apel rozpoczął się od meldunku o rozpoczęciu uroczystości, który przyjął od kpt. Dariusza Żrałki zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak. Następnie odegrany i odśpiewany został Hymn Państwowy oraz podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie st. bryg. Janusz Jabłoński, który w swoim przemówieniu przywitał wszystkich honorowych gości.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością: pani Anna Schmidt Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, pani Teresa Pamuła poseł na Sejm RP,  st. bryg. Daniel Dryniak zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, ks. kan. Andrzej Stopyra dziekan dekanatu lubaczowskiego, ks. Sławomir Szewczak kapelan powiatowy strażaków, pan Zenon Swatek starosta powiatu lubaczowskiego, komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży, a także burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu lubaczowskiego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP  z sąsiednich powiatów, przedstawiciele związków zawodowych, związku emerytów i rencistów pożarnictwa. 

Podczas zbiórki odczytano wyciągi z rozkazów personalnych oraz wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych i odznaczenia:

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali:
    • asp. sztab. Maciej Ditrich
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
    • kpt. Dariusz Żrałka 
Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
    • mł. kpt. Damian Stachów 
    • ogn. Maciej Kida
Odznaką Honorową – Krzyż Strażacki, Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego wyróżniony został:
    • st. bryg. Daniel Dryniak – zastępca podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
    • mł. insp. Grzegorz Błaszczyk – komendant powiatowy Policji w Lubaczowie
Odznaką Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczony został:
    • st. ogn. w st. spocz. Jan Humeniuk
Okolicznościowym dyplomem Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:
    • mł. bryg. Marek Kopciuch
    • asp. sztab. Robert Furgała
Nagrodą pieniężną Komendanta Głównego PSP wyróżniony został:
    • ogn. Tobiasz Kubiszyn
Z dniem 4 maja 2022 roku na wyższe stopnie awansowani zostali:
    • st. kpt. Wojciech Wus na stopień młodszego brygadiera
    • mł. kpt. Dariusz Żrałka na stopień kapitana
    • asp. Piotr Hanus na stopień starszego aspiranta
    • ogn. Krzysztof Tymczyszyn na stopień starszego ogniomistrza
    • mł. ogn. Daniel Antosz na stopień ogniomistrza
    • mł. ogn. Marcin Kubiszyn na stopień ogniomistrza
    • mł. ogn. Bartłomiej Pacuła na stopień ogniomistrza
    • mł. ogn. Łukasz Sarzyński na stopień ogniomistrza
    • mł. ogn. Marcin Wawrzaszek na stopień ogniomistrza
    • st. str. Mariusz Furgała na stopień sekcyjnego
    • st. str. Maciej Kalmuk na stopień sekcyjnego
    • st. str. Karol Smoliniec na stopień sekcyjnego
    • st. str. Mirosław Tkaczyk na stopień sekcyjnego
    • str. Maciej Pytel na stopień starszego strażaka
      
W dalszej części, głos zabrali zaproszeni goście z życzeniami na ręce komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie.
Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu. 

Opracował: mł. bryg. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: asp. sztab. w st. spocz. Bogusław Bernacki

 

Zobacz także: