Lubaczów998 Aktualności Podsumowanie pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie

Podsumowanie pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie

Podsumowanie pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie post thumbnail image

10 stycznia 2024r. w  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie.

Zjazd otworzył dh Leszek Król- Prezes ZOP ZOSP RP w Lubaczowie, który powitał zarząd oraz wszystkich zebranych gości. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie za miniony rok. 

Zarząd Powiatowy OSP RP w Lubaczowie odbył trzy posiedzenia oraz dziewięć spotkań z Prezydium Związku. Najważniejszymi wydarzeniami w minionym roku były Powiatowe Obchody Święta Strażaka w Horyńcu-Zdroju (14.05.2023r), udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Strażaka w Kalwarii Pacławskiej (07.05.2023r.), Eliminacje do Powiatowych Rozgrywek OTWP “Młodzież Zapobiega Pożarom” (20.04.2023r.), Pielgrzymka do Częstochowy na Krajowe Obchody Święta Strażaka (27.05.2023r.), Posiedzenie I Sejmiku Wojewódzkiego MDP w Stalowej Woli (16.09.2023r.), w którym wzięły udział MDP z OSP Stary Dzików i OSP Nowy Dzików oraz Zaduszki Strażackie w Wielkich Oczach (18.11.2023r.).

Druh Prezes przypomniał również o akcji “Bitwa o Remizy”. W naszym powiecie zwycięską gminą okazały się Wielkie Oczy. 

W 2023 roku odbyły się również różne imprezy okolicznościowe w jednostkach OSP, to m. in. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotylubiu, nadanie sztandaru dla OSP w Zalesiu, przekazanie pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Łukawcu, przekazanie pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cewkowie wraz z otwarciem nowej remizo-świetlicy, przekazanie pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Narolu wraz z otwarciem nowej remizy. 

17 marca obyła się uroczysta zbiórka związana z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. mgr inż. Wojciecha Wusa, zaś 15 kwietnia odbyło się spotkanie związane z przejęciem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie przez bryg. mgr inż. Michała Lautenszlegera.

Prezes ZOP OSP RP w Lubaczowie podziękował zespołom działającym na rzecz Związku oraz przybyłym gościom, m.in Zenonowi Swatkowi- Staroście Powiatu Lubaczowskiego za udział w uroczystościach Strażackich i przydzielenie pracownika do obsługi  Zarządu Powiatowego pani Doroty Lorenc, Józefowi Ozimkowi- członkowi Zarządu Powiatu Lubaczowskiego za pomoc w doposażeniu w sprzęt medyczny dla jednostek OSP na terenie powiatu lubaczowskiego, Wójtom i Burmistrzom za obecność i współudział w organizacji posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego.

Głos również zabrał bryg. mgr inż. Wiktor Serafin- p.o. Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie (od 11 stycznia p.o. KP PSP w Lubaczowie), który podsumował mijający rok i podziękował za współpracę z OSP oraz Zarządem Powiatowym i Zarządami Gminnymi ZOSP RP.

  Ogółem
Jednostka KSRG P MZ AF CZ ZR Razem
JRG Lubaczów TAK 89 308 8 25 2 432
OSP Oleszyce TAK 24 51 1 1 11 88
OSP Narol TAK 11 60 3 3 0 77
OSP Cieszanów TAK 15 37 1 4 4 61
OSP Horyniec Zdrój TAK 2 41 2 3 0 48
OSP Krowica Hołodowska TAK 6 16 0 1 21 44
OSP Basznia Dolna TAK 7 14 0 4 6 31
OSP Wielkie Oczy TAK 4 25 0 2 0 31
OSP Stary Dzików NIE 13 16 0 0 0 29
OSP Ruda Różaniecka NIE 4 18 4 2 0 28
OSP Cewków TAK 13 14 0 0 0 27
OSP Łukawiec TAK 5 18 0 3 0 26
OSP Niemstów TAK 4 19 1 0 0 24
OSP Stare Oleszyce TAK 4 14 1 3 1 23
OSP Basznia Górna NIE 2 8 0 1 0 11
OSP Młodów NIE 2 8 0 0 0 10
OSP Huta Różaniecka NIE 1 7 2 0 0 10
OSP Dachnów NIE 2 7 0 0 0 9
OSP Lisie Jamy NIE 1 7 0 0 0 8
OSP Ułazów NIE 1 7 0 0 0 8
OSP Płazów NIE 1 6 1 0 0 8
OSP Futory NIE 0 6 0 0 0 6
OSP Kowalówka – Żuków NIE 1 4 0 0 0 5
OSP Zalesie NIE 0 5 0 0 0 5
OSP Łówcza NIE 2 3 0 0 0 5
OSP Chotylub NIE 0 3 0 0 0 3
OSP Lipsko NIE 1 2 0 0 0 3
OSP Załuże NIE 1 2 0 0 0 3
OSP Kobylnica Ruska NIE 0 3 0 0 0 3
OSP Skolin NIE 0 3 0 0 0 3
OSP Nowe Sioło NIE 0 2 0 0 0 2
OSP Szczutków NIE 0 2 0 0 0 2
OSP Lipie NIE 0 2 0 0 0 2
OSP Lubliniec Nowy NIE 0 1 0 0 0 1
OSP Krowica Lasowa NIE 0 1 0 0 0 1
OSP Kobylnica Wołoska NIE 0 1 0 0 0 1
OSP Werchrata NIE 0 0 0 0 0 0
OSP Brusno Nowe NIE 0 0 0 0 0 0
OSP Folwarki NIE 0 0 0 0 0 0

Dane: KP PSP w Lubaczowie

Wyjaśnienia: KSRG (Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy), MZ (miejscowe zagrożenia), AF (alarmy fałszywe), CZ (ćwiczenia), ZR (zabezpieczenie rejonu).

Po skończonym zebraniu strażacy i zaproszeni goście połamali się opłatkiem. 

Dziękujemy Paniom ze stowarzyszenia Macierzanka za przygotowanie sali oraz poczęstunku dla zebranych gości.

Redakcja Lubaczów998.pl działająca przy Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Lubaczowie pragnie poinformować, że w przez ostatni rok naszą stronę obejrzało ponad 20 tysięcy użytkowników. Dziękujemy. 

Zobacz także: