Lubaczów998 Aktualności Robocze spotkanie kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP.

Robocze spotkanie kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP.

Robocze spotkanie kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP. post thumbnail image

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się robocze spotkanie w Komendzie Głównej PSP kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP.

Ze strony Związku przedstawiliśmy propozycje dotyczące niezbędnych nowelizacji ustawy o OSP, w szczególności wprowadzenie ekwiwalentu za udział w szkoleniach i ćwiczeniach przygotowawczych, umożliwienie wydawania zaświadczeń o kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi, wprowadzenie możliwości odwołania się od negatywnych decyzji w procesie przyznawania świadczenia ratowniczego.

W trakcie spotkania omówiono także zagadnienia związane z bieżącymi problemami występującymi w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wzajemnymi relacjami pomiędzy stronami.

Ważnym elementem rozmowy były sprawy związane z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz możliwościami wzajemnej współpracy w tym zakresie.

Ze strony Zarządu Głównego ZOSP RP w spotkaniu uczestniczyli:

  1. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak
  2. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Druh Kazimierz Sady

Kierownictwo Komendy Głównej PSP reprezentowali:

  1. Komendant Główny PSP gen.brygadier  Andrzej Bartkowiak
  2. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny
  3. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk

źródło: zosprp.pl

Zobacz także: