Robocze spotkanie kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP.

Robocze spotkanie kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP. post thumbnail image

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się robocze spotkanie w Komendzie Głównej PSP kierownictw Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komendy Głównej PSP.

Ze strony Związku przedstawiliśmy propozycje dotyczące niezbędnych nowelizacji ustawy o OSP, w szczególności wprowadzenie ekwiwalentu za udział w szkoleniach i ćwiczeniach przygotowawczych, umożliwienie wydawania zaświadczeń o kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi, wprowadzenie możliwości odwołania się od negatywnych decyzji w procesie przyznawania świadczenia ratowniczego.

W trakcie spotkania omówiono także zagadnienia związane z bieżącymi problemami występującymi w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wzajemnymi relacjami pomiędzy stronami.

Ważnym elementem rozmowy były sprawy związane z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz możliwościami wzajemnej współpracy w tym zakresie.

Ze strony Zarządu Głównego ZOSP RP w spotkaniu uczestniczyli:

  1. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak
  2. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Druh Kazimierz Sady

Kierownictwo Komendy Głównej PSP reprezentowali:

  1. Komendant Główny PSP gen.brygadier  Andrzej Bartkowiak
  2. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny
  3. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk

źródło: zosprp.pl

Zobacz także:

KG PSP i prezes zarządu PSPA podpisali List intencyjny o współpracyKG PSP i prezes zarządu PSPA podpisali List intencyjny o współpracy

23 sierpnia 2022 r. komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Pan Maciej Mazur, podpisali List intencyjny dotyczący współpracy w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania.